Stärka trädgårdsnäringens konkurrenskraft

I flera olika steg och olika typer av aktiviteter genomförs en omfattande satsning för att stärka den svenska trädgårdsnäringens konkurrenskraft med speciellt fokus på ett förändrat klimat.

Satsningen inleddes med en förstudie med syfte och mål att kartlägga vilka utvecklingsbehov som näringens aktörer själva ser som viktigast. Rapporten som togs fram användes sedan som grund för en större upphandling med olika aktiviteter med syfte att stärka trädgårdsnäringens konkurrenskraft. LRF trädgård är genomförare av denna insats.

Den stora satsningen syftar till att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft i ett förändrat klimat med mer oförutsägbara väderförhållanden. Den syftar också till att stärka kompetensen hos både trädgårdsföretagare och rådgivare gällande framförallt satsningens två fokusområden:

  • vatten
  • odlingsteknik och växtskydd.

Inom ramen för upphandlingen kommer flera olika typer av aktiviteter att genomföras:

  • informations- och demonstrationsinsatser, exempelvis ta fram kurs- och informationsmaterial, webbplats och demonstrationsodling
  • olika varianter av utbildningsinsatser till rådgivare och utbildningsinsatser till odlare, exempelvis kurser, erfarenhetsutbyten och studieresor.

Besök satsningens webbplats för att ta del av utbudet av kurser, studieresor och demonstrationsvisningar samt faktamaterial.

Senast granskad: 2021-06-03

Till toppen