Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet att av upphandlad aktör få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag.

Den här insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygds­programmet och den nationella livsmedels­strategin 2030. Ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedels­kedja som ökar produktionen samt stärker konkurrens­kraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.

Insatsen är kostnadsfri för företagarna.

Kriterier för att ta del av insatsen

För att kunna ta del av den här insatsen ska ditt företag vara ett småskaligt företag med mindre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Målgruppen innefattar även mikroföretag med färre än 10 anställda.

Kravet är att verksamheten ska ske i Sverige, i områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s befolknings­statistik. Undantag om verksamheten/produktionen i huvudsak gynnar område på landsbygden och att råvarorna huvudsakligen har svenskt ursprung.

Detta kan en finanslots hjälpa ditt företag med

En finanslots kan exempelvis hjälpa till med att hitta finansiering för att skala upp från hobby­verksamhet till kommersiell verksamhet, kartläggning av möjliga vägar att söka ekonomiskt stöd och utveckling av möjliga samarbeten för att uppnå skalfördelar som ger kostnads­­besparingar.

Efter diskussion och överenskommelse med en finanslots kan du få hjälp under 2024 om du uppfyller kriterierna ovan och att behoven stämmer överens med insatsens mål och målgrupp.

Vill du veta mer om möjligheterna att få hjälp av en finanslots är du välkommen att kontakta någon av nedanstående aktörer i det området där du bor som har tilldelats uppdraget.

Café Claudia Investments AB

För uppdrag i Södermanlands län, Uppsala län, Jämtlands län och Skåne län.

Café Claudia Investments AB

Claudia Kiaer

EFESO Consulting AB

För uppdrag i hela Sverige.

EFESO Consulting AB

Fredrik Junestrand

Hallands matgille ek. förening

För uppdrag från Stockholm/Mälardalen och söderut, Östergötland, Västra Götaland, Småland, Halland, Skåne och Blekinge.

Hallands matgille ek. förening

Elina Lagesson

Hellolittlefuture Strategic CSR AB

För uppdrag huvudsakligen på Gotland. (Det geografiska området kan utökas till att vara nationellt och omfatta olika delar av Sverige.)

Hellolittlefuture Strategic CSR AB

Karin Linnér

HIR Skåne AB

För uppdrag i hela Sverige, men framförallt i Skåne.

HIR Skåne AB

Kristina Holmgren

HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge

För uppdrag i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Erbjuder även tjänster i intilliggande län och områden.

HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Emma Johansson

HS i Västernorrlands län

För uppdrag i Västernorrland och närliggande län.

HS i Västernorrlands län

Emelie Tillander

HS Västra

För uppdrag i Västra Götaland (förutom Sjuhärad) och Värmland.

HS Västra

Christina Milén Jacobsson

Bakgrund

Upphandlingarna är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom ramen för landsbygds­programmet och som är avsedda för att stötta svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företag.

Syftet med detta uppdrag är att utveckla svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturismföretag genom stödinsatser som resulterar i ökad långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Insatsen ingår i Nationell kompass.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen