Rådgivning för kortare livsmedelskedjor

Vill du lära dig mer om hur du som företagare bättre kan ta tillvara på din lokala marknad genom en kortare livsmedelskedja och hur du utvecklar ditt företag? Vi erbjuder rådgivningstjänster där du bara betalar 30 procent av kostnaden.

Vem är rådgivningen till för?

Rådgivningen vänder sig till dig som är livsmedelsproducent eller livsmedelsförädlare.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

Rådgivaren analyserar nuläget i din verksamhet och identifierar åtgärder som kan utveckla den. Rådgivaren kan även erbjuda lösningsförslag på utmaningar som du har i din verksamhet.

Satsning på subventionerad rådgivning

Jordbruksverket har avsatt 6,5 miljoner kronor för rådgivning till kring korta livsmedelskedjor. Syftet med rådgivningstjänsten är att öka förståelsen för hur företag kan tillvarata sin lokala marknad och utveckla företaget. Omsättningen av lokal mat, dryck och andra regionala produkter ska öka och bidra till en ökad igenkänning, identifikation och stolthet över de produkter som företagen erbjuder.

Du som företagare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta Hushållningssällskapet för mer information

Jordbruksverket har ett avtal med Hushållningssällskapet som kan erbjuda de rådgivningstjänster som du har behov av. Kontakta deras samordnare Andreas Malmgren.

Senast granskad: 2022-05-03

Till toppen