Godkända tullkontor för import och export av hotade arter

Import, export och återexport av hotade arter är bara tillåten över särskilda tullkontor.

Svenska tullkontor för import, export och återexport av hotade arter mellan EU och länder utanför EU

Tullkontor

Levande djur

Djurprodukter

Växter

Flygplatser

Göteborg-Landvetter

X

X

X

Stockholm-Arlanda

X

X

X

Hamnar

Göteborg

X

X

Malmö

X

Malmö-Ollebo

X

Stockholm *

X

X

Vägar - tullkontor vid gränsen Sverige och Norge

Björnfjell/
Riksgränsen

X

X

Eda

X

X

Hån

X

X

Idre

X

X

Junkerdalen

X

X

Storlien

X

X

Strömstad

X

X

Svinesund

X

X

Tärnaby

X

X

Vauldalen

X

X

Åsnes

X

X

Örje

X

X

Östby

X

X

* Produkter, med undantag för livsmedel, som måste genomgå veterinär gränskontroll kan inte importeras via tullkontoret i Stockholms hamn.

Import, export and reexport of endangered species is only allowed at certain customs offices

Swedish customs offices for import, export and reexport of endangered species between the European Union (EU) and countries outside the EU

Customs offices

Live animals

Animal products

Plants

Airports

Göteborg-Landvetter

X

X

X

Stockholm-Arlanda

X

X

X

Ports

Göteborg

X

X

Malmö

X

Malmö-Ollebo

X

Stockholm *

X

X

Land borders Sweden and Norway

Björnfjell/
Riksgränsen

X

X

Eda

X

X

Hån

X

X

Idre

X

X

Junkerdalen

X

X

Storlien

X

X

Strömstad

X

X

Svinesund

X

X

Tärnaby

X

X

Vauldalen

X

X

Åsnes

X

X

Örje

X

X

Östby

X

X

* Products that need to pass the border veterinary inspection cannot be imported via the customs office in Stockholm harbour. The only exemption are products for human consumption which can be imported.

Senast granskad: 2024-01-17

Till toppen