Olaglig handel med hotade arter – är du en del av problemet eller lösningen?

Olaglig handel med hotade arter av vilda djur och växter är den fjärde största brottsliga verksamheten i världen efter droger, människo­handel och bedrägerier. Den beräknas uppgå till cirka 240 miljarder kronor varje år.

Internet har blivit en grogrund för olaglig handel med utrotnings­hotade arter. Tusentals annonser avslöjas varje år. Hur du och jag agera på nätet kan antingen stödja bevarandet av arter eller bidra till deras utrotning. Även sådana köp som vid första anblick kan verka harmlösa kan bidra till olaglig handel.

Den olagliga handeln med hotade arter är inte bara ett hot mot den biologiska mångfalden. Den ökar även risken för att sprida sjukdomar och att få in invasiva arter som kan skada våra lokala ekosystem. Vid olaglig handel struntar man ofta i att göra nödvändiga kontroller som ska säker­ställa att djuren, växterna eller produkterna är säkra att hantera.

Varningssignaler

Många oroliga människor hör av sig till Jordbruksverket med frågor om tveksam handel på internet. Ofta rör det sig om annonser där det är svårt att bedöma om de är lagliga eller inte.

De här varnings­signalerna kan vara tecken på olaglig handel:

 • Annonser på webbplatser, forum, slutna grupper eller sociala medie­plattformar där det saknas tydliga riktlinjer och övervakning av försäljningen av hotade arter.
 • Annonser som ger vilse­ledande information för att inte bli upptäckta av plattformens modererings­system, till exempel produkter som utges för att vara något annat än vad de faktiskt är.
 • Säljare som ger vaga eller felaktiga beskrivningar av arter, eller inte alls skriver vilken art det handlar om, eller uppger felaktiga vetenskapliga namn, för att dölja vad det egentligen är som säljs. Kanske uppmanar säljaren till privat kontakt för att du ska få mer information, använder kodord, byter ut ord mot emojis eller använder synonymer till artnamn.
 • Annonser som är otydliga med vilka krav som gäller för handeln med den aktuella arten eller om dokumentation i form av CITES-intyg eller CITES-tillstånd saknas.
 • Ovanliga leveranssätt för att undvika tull­kontroller och minimera risken för upptäckt, som till exempel att skicka levande djur via post­försändelser eller lämna över det som ska säljas på isolerade och otillgängliga platser.
 • Lockpriser och erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna, eller när något marknads­förs som en unik möjlighet, kan vara tecken på olaglig handel eller bedrägeri­försök.
 • Säljaren vill ha en snabb affär och undviker att svara på frågor om ursprung, laglighet eller dokumentation.
 • Avvikande utseende eller utformning av CITES-dokumenten.

Bli en del av lösningen!

Så här kan du bli en del av lösningen på problemet med olaglig handel med hotade arter av vilda djur och växter:

 • Stöd den lagliga handeln med produkter från företag och personer som tydligt visar sitt engagemang för en laglig och hållbar handel. Hur du som konsument agerar påverkar marknaden.
 • Var kritisk och medveten i när du köper saker på nätet och säkerställ att dina pengar inte bidrar till olaglig handel. Begär bevis på laglighet från säljaren.
 • Dubbelkolla ursprung och innehåll för produkter som kommer från djur- och växtriket som kan innehålla CITES-arter innan du fullföljer ett köp online. Om det finns oklarheter, köp inte.
 • Anmäl misstänkt olaglig aktivitet till den digitala platt­formens administratörer och till polisen.
 • Du kan använda webbplatsen Species+ för att ta reda på om en art är skyddad från att handlas med.

Var även uppmärksam på om något inte verkar stämma i medföljande CITES-dokument för att undvika falska eller manipulerade handlingar. Om CITES-dokumenten är utfärdade i Sverige kan du kontakta Jordbruksverket om du behöver hjälp med att bedöma detta. Om dokumenten har utfärdats i andra länder bör du vända dig till den aktuella myndigheten i det landet för att kontrollera intygets äkthet.

Tänk även på att det är olika regler för handel inom EU och för import och export från och till länder utanför EU.

Läs mer om vilka regler som gäller för olika typer av handel med hotade arter:

Senast granskad: 2024-02-28

Till toppen