Kravet på sundhetscertifikat

Kravet på sundhetscertifikat gäller för de här maskinerna.

KN-nummer och dess beskrivning enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Maskiner för jordbruk, trädgårds­skötsel eller skogsbruk för beredning av jord som redan har använts vältar för gräsmattor eller idrotts­platser – använda:

Plogar

ex 8432 10 00

Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

Såmaskiner, planterings­maskiner och omplanterings­maskiner

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

Gödsel­spridare

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

Andra maskiner

ex 8432 80 00

Delar

ex 8432 90 00

Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet halm- eller foderpressar, gräsklippnings­maskiner och slåtter­maskiner, maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruks­produkter, andra än maskiner enligt nr 8437 – använda:

Halm- och foderpressar, även med pickup

ex 8433 40 00

Skörde­tröskor

ex 8433 51 00

Bet-, rotfrukts- och potatis­upptagare

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårds­skötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet gronings­apparater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmnings­anordning, ägg­kläcknings­apparater och kyckling­mödrar – använda:

Maskiner för skogsbruk

ex 8436 80 10

Traktorer (utom traktorer enligt nr 8709 ) – använda:

Dragfordon för påhängs­vagnar

ex 8701 20 90

Andra än traktorer med enkel axel, vägtraktorer eller band­traktorer
Jordbruks­traktorer samt skogsbruks­traktorer, med hjul

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Senast granskad: 2023-07-13

Till toppen