Höst- och vinterbevuxen mark

För att minska kväve­förlusten från åkermark i Götaland ska en viss del av åkermarken vara bevuxen under höst och vinter. Höst‑ och vinter­bevuxen mark betyder att det finns en gröda på åkern under hösten eller att du har lämnat åkern obearbetad efter spannmåls­skörden.

Reglerna för höst‑ och vinter­bevuxen mark gäller bara dig som har din mark i Götaland och har mer än 5 hektar åkermark. En annan benämning på höst‑ och vinter­bevuxen mark är grön mark.

Marktäckning under hösten eller på sluttande mark är även krav i grundvillkoren för dig som söker jordbrukarstöd. Grundvillkorskravet går längre än miljökravet. Du kan läsa mer på våra sidor om grundvillkor.

Andel av din åkermark som ska vara bevuxen under höst och vinter

Län

Andel höst‑ och vinterbevuxen mark

Hallands, Skåne och Blekinge län

60 procent

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

50 procent

Under vilken period marken ska vara bevuxen

När du senast ska så och tidigast får bryta grödorna skiljer sig åt mellan olika län.

Hallands, Skåne och Blekinge län

När du senast ska så och tidigast bryta grödorna i Halland, Skåne och Blekinge län

Gröda

Senaste datum att så grödan

Tidigaste datum att bryta grödan

Övervintrande grödor till exempel höst­spannmål eller höstolje­växter

15 oktober

Nästa vår

Vall, fleråriga frukt‑ och bärodlingar, energiskog


20 oktober

Obearbetad stubb efter spannmål eller oljeväxter


20 oktober

Vall och fång­grödor med mer än en fjärdedel balj­växter


Nästa vår

Fånggrödor som är sådda senast 31 juli

31 juli

20 oktober

Fånggrödor som är sådda efter 31 juli

15 oktober

Nästa vår

Vitsenap och oljerättika

20 augusti

20 oktober


Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

När du senast ska så och tidigast bryta grödorna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

Gröda

Senaste datum att så grödan

Tidigaste datum att bryta grödan

Övervintrande grödor till exempel höst­spannmål eller höstolje­växter

5 oktober

Nästa vår

Vall, fleråriga frukt‑ och bärodlingar, energiskog


10 oktober

Obearbetad stubb efter spannmål eller oljeväxter


10 oktober

Vall och fånggrödor med mer än en fjärdedel baljväxter


Nästa vår

Fånggrödor som är sådda senast 31 juli

31 juli

10 oktober

Fånggrödor som är sådda efter 31 juli

5 oktober

Nästa vår


Godkända grödor för höst- och vinter­bevuxen mark

Åkermark med följande grödor räknas som höst‑ och vinter­bevuxen mark om du samtidigt följer reglerna för när du ska så och bryta grödan:

  • vall
  • höstoljeväxter
  • höstsäd
  • sockerbetor, fodersocker‑ eller foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande rotväxter
  • fleråriga frukt‑ och bärodlingar
  • energiskog
  • fånggrödor
  • obearbetad stubb efter spannmåls‑ och oljeväxt­odling.

För att grödan ska få räknas som höst‑ och vinter­bevuxen mark ska du så den med en normal utsädes­mängd.

Författningar

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2024-07-05

Till toppen