Kalmars växtskyddsbrev och veckorapporter

Hitta på sidan

I våra växtskyddsbrev kan du läsa om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat. I våra veckorapporter får du en sammanfattning av veckans inventeringar som visar skadegörarläget.

Växtskyddsbrev

Läs växtskyddsbreven

2021 Nr 27. Förebygg majsskadegörare - kolla fälten

2021 Nr 26. Tidig sådd ökar problemen med olika skadegörare

2021 Nr 25. Insekter och sniglar i höstraps

2021 Nr 24. Misstänkt fall av koloradoskalbagge i potatis

2021 Nr 23. Majs – fritfluga, knäppare, bladsvamp, och majsmott

2021 Nr 22. Potatis - Alternaria och löss

2021 Nr 21. Löss i potatis

2021 Nr 20. Lökbladmögel - prognos och bekämpning

2021 Nr 19. Potatisbladmögel

2021 Nr 18. Insekter och svamp i ärt och åkerböna

2021 Nr 17. Stritar i potatis

2021 Nr 16. Vårsäd - svampsjukdomar och insekter

2021 Nr 15. Förebygg rödsotvirus i höstsäd

2021 Nr 14. Höstvete – svampbekämpning

2021 Nr 13. Trips i råg, höstkorn & rågvete

2021 Nr 12 - Fritfluga i havre, vårvete och majs

2021 Nr 11. Svamp i höstsäd

2021 Nr 10. Höstraps - svamp

2021 Nr 9. Rapsbaggar

2021 Nr 8. Tillväxtreglering i höstsäd

2021 Nr 7. Majs – Plöj mot mott, kolla betning & knäpparlarver

2021 Nr 6. Gulrost – mottaglighet hos höstvetesorter

Veckorapporter

Prenumerera på veckorapporterna genom att fylla i din e-postadress under rubriken Prenumeration här nedanför.

Senast uppdaterad: