Landskronas (tidigare Alnarps) växtskyddsbrev och veckorapporter

I våra växtskyddsbrev kan du läsa om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat. I våra veckorapporter får du en sammanfattning av veckans inventeringar som visar skadegörarläget.

Växtskyddsbrev

Läs växtskyddsbreven

2023 Nr 37. Växtskyddsåret 2023 – Höstraps

2023 Nr 36. Växtskyddsåret 2023 – Vårkorn

2023 Nr 35. Växtskyddsåret 2023 – Höstvete

2023 Nr 34. Växtskyddsåret 2023 – Väder och sammanfattning av odlingsåret 2022/2023

2023 Nr 33. Rödsotvirus i höstsäd

2023 nr 32. Tillväxtreglering och svamp i höstraps samt förebygg skadegörare i majs

2023 Nr 31. Minska risken för angrepp i höstsäden genom att anpassa såtidpunkten. Bevaka sniglarna.

2023 Nr 30. Bevaka insekter i nysådd höstraps

2023 Nr 29. Risk för angrepp av sniglar i nysådd höstraps

2023 Nr 28. Gulrost - Några höstvetesorters mottaglighet

2023 Nr 27. Svamp i sockerbetor

2023 Nr 26. Aktuellt i majs

2023 Nr 25. Torrfläcksjuka och bladmögel i potatis

2023 Nr 24. Aktuellt i ärter och åkerböna samt potatisbladmögel

2023 Nr 23. Potatisbladmögel

2023 Nr 22. Skydda utsädespotatisen mot Potatisvirus Y

2023 Nr 21. Inflygning av stritar i potatis

2023 Nr 20. Svampsjukdomar i stråsäd

2023 Nr 19. Insekter i stråsäd

2023 Nr 18. Rapsjordloppa

2023 Nr 17. Torka minskar behov av tidig tillväxtreglering

2023 Nr 16. Höstvete – svampbekämpning

2023 Nr 15. Nya strategier i bladmögelbekämpningen för att undvika resistens samt rapport om bladmögel i färskpotatis

2023 Nr 14. Angrepp av kornfluga i vårvete

2023 Nr 13. Insekter i blommande höstraps – följ trösklar för blygrå rapsvivel

2023 Nr 12. Trips och svamp i höstkorn, råg och rågvete

Veckorapporter

Prenumerera på veckorapporterna genom att fylla i din e-postadress under rubriken Prenumeration här nedanför.

Senast granskad: 2023-03-01