Lägesrapport om växtskydd i Norrlandslänen

I lägesrapporten kan du läsa om aktuella skadegörare i de nordligaste jordbruksområdena. Du får också råd om åtgärder och integrerat växtskydd.

Prenumerera på lägesrapporten

Fyll i din e-postadress under rubriken Prenumeration längst ner på sidan för att börja prenumerera på våra lägesrapporter.

Senast granskad: 2023-03-01