Ogräsbrev 2021–2022

I vårt ogräsbrev kan du läsa nyheter om ogräsbekämpning och få information om nya regler om kemisk bekämpning och fördjupningar om enskilda ogräsarter.

Senast uppdaterad: 2022-09-20