Skaras växtskyddsbrev och veckorapporter

I våra växtskyddsbrev kan du läsa om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat. I våra veckorapporter får du en sammanfattning av veckans inventeringar som visar skadegörarläget.

Växtskyddsbrev

Läs växtskyddsbreven

2023 Nr 28. Tillväxtreglering och svamp i höstraps

2023 Nr 27. Aktuellt om insekter i höstraps

2023 Nr 26. Bevaka insekter i nysådd höstraps

2023 Nr 25. Gulrost – några höstvetesorters mottaglighet

2023 Nr 24. Risk för sniglar i nysådd höstraps

2023 Nr 23. Risk för mycket ärtbladlöss

2023 Nr 22. Regn och värme ökar risken för havrens axfusarios2023 Nr 21. Aktuellt i potatis

2023 Nr 20. Aktuellt i åkerböna

2023 Nr 19. Inflygning av stritar pågår - anpassa bekämpning efter förekomst

2023 Nr 18. Insekter och svamp i vårsäd

2023 Nr 17. Aktuellt i höstvete och rågvete

2023 Nr 16. Höstvete - svampbekämpning2023 Nr 15. Svamp och trips i rågvete

2023 Nr 14. Torka minskar behov av tidig tillväxtreglering

2023 Nr 13. Inflygning av blygrå rapsvivel - kolla dina fält

2023 Nr 12. Svamp och trips i höstkorn

2023 Nr 11. Svamp och trips i råg, lite stråknäckare

2023 Nr 10. Svampbekämpning i höstraps

2023 Nr 9. Litet behov av tidig svampbekämpning i höstsäd

2023 Nr 8. Fritfluga i vårsäd

Veckorapporter

Prenumerera på veckorapporterna genom att fylla i din e-postadress under rubriken Prenumeration här nedanför.

Senast granskad: 2022-04-07