Uppsalas växtskyddsbrev och veckorapporter

I våra växtskyddsbrev kan du läsa om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat. I våra veckorapporter får du en sammanfattning av veckans inventeringar som visar skadegörarläget.

Växtskyddsbrev

För tidigare års brev kontakta Växtskyddscentralen via mejl.

Veckorapporter

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor och delas upp utifrån våra geografiskt placerade växtskyddscentraler. Veckorapporterna berör endast lantbruksgrödor. Varje vecka under fältsäsongen finns en ny veckorapport tillgänglig med aktuell information om läget i fält.

Senast granskad: 2024-01-09

Till toppen