Hitta skadeinsekter – bli medborgarforskare

Har du fruktträd och vill hjälpa till att skydda svenska fruktodlingar från angrepp av skadegörare? Då kan du bli en medborgarforskare!

Så här blir du medborgarforskare

Vill du bli medborgarforskare och hjälpa till att söka efter skadeinsekter nästa år? Information om hur du anmäler intresse kommer 2022. Vi samarbetar med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) för att inventera i privata trädgårdar.

Du har en viktig roll

Eftersom privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i behöver vi hjälp av dig som är fritidsodlare. För vem vet mer om dina odlingar än du? Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning i inventeringen och ha större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Vi är på jakt efter ohyra som angriper just fruktträd. Eftersom den globala handeln ökar blir risken större att vi får in nya skadeinsekter som kan angripa svenska odlingar. Dessa insekter finns inte naturligt i Sverige.

Om vi hittar insekterna behöver vi utrota de för att de inte ska spridas sig och förstöra mer. Ju tidigare vi hittar dem, desto mer effektiva kan vi vara.

Insekter vi letar efter

Japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel och äppelborrflugan är insekter som inte tidigare har hittats i Sverige. De är så kallade karantänskadegörare, det vill säga växtskadegörare som inte finns naturligt i Sverige och som antas kunna orsaka stora skador om de etablerar sig här.

När vi undersöker kommersiella odlingar använder vi fällor med feromoner som lockar insekterna. Det använder vi också när vi undersöker särskilda så kallade riskpunkter, där man hanterar stora mängder frukt.

Japansk trädgårdsborre – utseende och dess angrepp på växter

Japansk trädgårdsborre är en skalbagge som är ovalt formad och metalliskt grön och bronsfärgad. På vardera sida skalet finns fem vita tussar av hår samt ett par vita tussar i bakändan. Japansk trädgårdsborre är 8–11 millimeter lång och 5–7 millimeter bred.

Skalbaggar i grupp bland löv.

Japansk trädgårdsborre

Skalbaggar som äter på blad.

Japansk trädgårdsborre som äter på blad.

Japansk trädgårdsborre angriper ett stort antal växtarter, exempelvis rosor, äpplen, päron och plommon. Vuxna japanbaggar gnager på blad och blommors kronblad. Angripna blad blir bruna och kan falla av. Hela plantor kan kalätas om skalbaggepopulationen är stor. Japanbaggar är sällskapliga och vid angrepp noteras att de samlas i grupper. Larverna gnager på rötter vilket kan leda till sämre tillväxt eller att växter färgas gula och bruna eller dör.

Japansk trädgårdsborre finns utbredd i Japan, Kanada och USA. Den har också hittats i östra Ryssland, Italien, Portugal och Schweiz.

Amerikansk plommonvivel – utseende och hur skadad frukt kan se ut

Amerikansk plommonvivel är cirka 7 millimeter lång, har snyte, och skal som är röd-brunt med svarta knottriga markeringar. Om viveln störs så låtsas den att den är död och faller till marken.

Skalbagge på blad.

Amerikansk plommonvivel

Amerikansk plommonvivel orsakar karaktäristiska sår efter att insekten har lagt ägg, samt ärr som är formade som en halvmåne eller som en svala.

körsbär.

Körsbär med angrepp som ser ut som svalor.

Äpple med skadat skal svartvit bild.

Äpple med skador i skalet.

Amerikansk plommonvivel angriper växter i rossläktet, såsom rosor, äpplen, plommon, körsbär och päron. Vuxna vivlar gnager på blommor, blad och kart. Vid angrepp på kart orsakar viveln karaktäristiska äggläggningssår som är formade som en halvmåne eller en svala. Vid angrepp på kart så orsakar viveln förtida fruktfall, med undantag för körsbär som utvecklas till mognad på trädet. I fallfrukt kan små utgångshål som orsakats av vivelns larver noteras.

Amerikansk plommonvivel finns utbredd i Kanada och USA.

Äppelborrfluga – utseende och hur skadad frukt kan se ut

Äppelborrflugan är en fruktfluga som är 4-5 millimeter lång med vingspann på 7,5-9 millimeter. Kroppen är huvudsakligen svart med en vit markering på ryggen samt tre ljusare ränder över bakändan. Vingarna är genomskinliga med svarta band som karaktäristiskt bildar bokstaven F.

Äppelfluga.

Äppelborrfluga med genomskinliga vingar.

Frukt som är angripen av äppelborrflugan ser buckliga ut och larverna orsakar bruna stråk i fruktköttet.

Grönt äpple med skadat skal.

Äpple som är angripet av äppelborrfluga.

Delat äpple som har maskgångar i sig.

Äpple som är angripet av äppelborrfluga.

Flugan angriper äpplen men även arter i hagtornssläktet. Frukt som angrips ser knölig eller ärrad ut på grund av upprepade äggläggningssår. Kring såren kan viss missfärgning ses. Larverna inne i frukten skadar fruktköttet och orsakar brunfärgade stråk.

Äppelborrflugan finns utbredd i Kanada, Mexiko och USA.

Resultat från medborgarforskning 2021

Under 2021 bidrog 23 medborgarforskare i det viktiga inventeringsarbetet genom att utföra inventeringar i sina egna trädgårdar.

Det gjordes inget fynd av de tre aktuella arterna karantänskadegörare japansk trädgårdsborre, amerikansk plommonvivel eller äppelborrfluga under 2021. Enstaka fynd av äppelborrsflugans släkting körsbärsfluga, Rhagoletis cerasi, gjordes av både medborgarforskare och övriga kontrollanter. Körsbärsflugan finns sedan tidigare i Sverige och det är därför väntat att det blir en viss bifångst av denna art.

Medborgarforskarnas inventeringar ingår i ett större uppdrag tillsammans med rådgivare och kontrollanter på Jordbruksverket tillsammans med Fritidsodlingens Riksorganisation. Utöver medborgarforskarnas inventeringar har inventeringar också gjorts i 15 kommersiella fruktodlingar och för den japanska trädgårdsborren och äppelborrflugan även vid 8 riskpunkter i tätbebyggda områden. Riskpunkter är exempelvis anläggningar som hanterar stora mängder trädgårdsavfall eller annat biologiskt avfall som kan sprida skadegörarna.

Inventeringar sker i södra Sverige eftersom de skadeinsekter vi letar efter inte verkar trivas i de nordligare delarna av landet.

Som framgår av kartan innebär medborgarforskarnas bidrag att vi får en bättre geografisk täckning på inventeringarna. Dessutom får vi information från privatträdgårdar, en miljö som vi normalt inte kommer åt att inventera.

Inventeringens omfattning


Antal fällor

Antal fällfångster som analyserats

Antal visuella observationer

Medborgarforskare

59

191

23

Fruktodling

130

1060

540

Riskpunkt

12

54

0

Inventeringsarbetet skedde genom en kombination av fällor betade med doftämnen som lockar insekterna (feromon), och observationer av skador på frukt.

Inventeringsmetodik


Japansk trädgårdsborre

Äppelborrfluga

Amerikansk plommonvivel

Medborgarforskare

Fälla

Fälla

Observation

Fruktodling

Fälla

Fälla

Fälla

Riskpunkt

Fälla

Fälla

Ej inventerad

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2021-12-13