Hönshirs – ogräs med stor fröproduktion

Hönshirs sprider sig i delar av Sverige. Med stor fröproduktion och ett aggressivt växtsätt är hönshirs ett problem i framförallt majs, sockerbetor och andra grödor med svag konkurrenskraft. Växten räknas som världens tredje värsta ogräs enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Om växten

 • Växten är storväxt och kan bli över en meter hög. Den har breda blad: upp till 2 cm. Men variationen är stor i både höjd och diameter.
 • Växten är ett ettårigt vårgroende värmeälskande fröogräs som inte övervintrar. Den gror under lång tid. Tropisk C4-växt (som majs).
 • En planta kan sätta många frön. I vårt klimat ger en planta 1 000–2 000 frön.
 • Frön kan överleva i jorden i upp till 10 år.
 • Frön överlever inte ensilering i 8 veckor, eller i matsmältningen hos djur som varar mer än ett dygn.
Groddplantor av hönshirs bredvid en jordgubbe.

Groddplantor av hönshirs.

Närbild på hörshirs.

Axet är grenat med många frön per gren.

Växtkrav

 • Jordtemperatur minst 14–15° C.
 • Medeltemperatur över 12° C för att producera groningsdugligt frö.
 • Moget efter 90 dagar (från uppkomst) vid medeltemperatur 15° C och 65 dagar vid medeltemperatur 18° C.
 • Små krav, klarar både av torrår på torkkänslig jord och våta år på vattensjuk jord.
 • Förekommer främst i glesa grödor potatis och majs, men förekommer i alla grödor där det finns plats.

Förebyggande och bekämpning

 • Kontrollera fälten i slutet på juli.
 • Enskilda plantor plockas för att förebygga en större etablering.
 • Putsning kräver återkommande insatser eftersom plantan skjuter nya skott och sätter nya ax.
 • Gör rent maskiner mellan fält och brukningsenheter.
 • Ogräset är ljusälskande och hämmas därför av täta grödor.
 • Etablera konkurrensstarka grödor.
 • Lämna inte öppen jord i onödan. Så ända ut i fältkanten och undvik spårmarkering.
 • Höstgrödor i växtföljden motverkar hönshirs.

Kemisk bekämpning

 • Bekämpa sent, då fler frön ska ha grott.
 • I havre finns inga godkända gräsherbicider.
 • I korn: Axial 50 EC, Axial One, Event Super/Foxtrot.
 • I vete: Avoxa/Harub, Axial 50 EC, Axial One, Event Super/Foxtrot, blandning med Hussar Plus OD + Atlantis OD, Cossack OD.
 • I majs: MaisTer, Titus eller Starship.
 • I oljeväxter, potatis och grönsaker med mera: Agil/Zetrola, Focus Ultra, Select/Select Plus eller Titus (kontrollera registreringen för respektive kultur).
Hönshirs i axgång bredvid plantor av majs. 

Hönshirs i axgång bredvid plantor av majs.

Senast granskad: 2022-04-22

Till toppen