Nattskatta och bägarnattskatta – ogräs som är konkurrensstark i radodlade grödor

Nattskatta förekommer främst i radodlade grödor, i synnerhet i potatisodlingen. Förekomsten är störst i de södra landsdelarna. Bägarnattskattan har ökat på senare år och förekommer främst i Skåne, Blekinge och upp längs ostkusten.

Kännetecken

Nattskatta är ett konkurrensstarkt ogräs som trivs under varma förhållanden. Groningen börjar inte förrän marktemperaturen överskrider 15 plusgrader. Nattskatta gror främst under perioden maj – juli men under eftersommar och höst går fröna i groningsvila.

Nattskatta Solanum nigrum

Ettårig mörkgrön ört som blir upp till en halvmeter hög men ofta lägre. Bladen spetsigt äggrunda med hel kant. Stjälken upprätt, förgrenad, luden eller glest hårig. Frukten klotrunt som mot slutet ett blanksvart bär. Innehåller ofta 30-50 frön per frukt. Alla arter av nattskatta är giftiga.

Nattskatta i radodlade grödor.

Nattskatta.

Bägarnattskatta Solanum physalifolium

Liknar nattskatta i växtsättet men kännetecknas av att bladen är glest buktande och den körtelhåriga stjälken. Bäret är till skillnad från nattskattan grönt hela tiden eller svagt brunaktigt.

Bägarnattskatta i närbild.

Bägarnattskatta

Bekämpning

Bägarnattskatta är generellt mer svårbekämpad med herbicider än nattskatta och därför måste preparatval och dosering ofta ändras om bägarnattskatta förekommer i fältet.

I sent etablerade kulturer där grödan inte sås eller planteras förrän i slutet av maj har försök visat att metoden men falsk såbädd kan reducera plantantalet med upp till 50 procent om 1-2 falska såbäddar kan genomföras. Detta förutsätter dock att temperaturen är så hög så att fröna lockas gro.

En varierad växtföljd är av stor betydelse eftersom groningen är koncentrerad till vår och sommar. Höstsådda grödor i växtföljden ger därför liten möjlighet för nattskattan att gro och föröka sig.

Olika strategier för kemisk bekämpning av nattskatta i potatis finns i broschyren Kemisk ogräsbekämpning.

Senast granskad: 2022-05-18

Till toppen