Råttsvingel – ogräs vanlig i fröodling

De senaste åren har råttsvingel blivit ett vanligt ogräsproblem i fröodlingen av främst rödsvingel.

Frö av råttsvingel (Vulpia myuros) och rödsvingel är väldigt lika varandra och därmed svåra att rensa ifrån. Vid stor inblandning godkänns inte partiet. I Danmark förkommer råttsvingel även i höstvete och andra höstsådda grödor och kan där orsaka stora skördeförluster. Problemen i Danmark har ökat kraftigt de senaste åren och farhågor finns för samma utveckling i Sverige.

Biologi och kännetecken

Råttsvingel förekommer naturligt i Sverige. Dock sällsynt i naturlig gräsmark, men mer frekvent i störda ytor i allt från fält- och vägkanter till grusgångar. Den är ca 30-60 cm hög, ettårig och gror i huvudsak på hösten. I våretablerade grödor sätter den frö först nästa år. Råttsvingel gynnas av höstsädesodling och reducerad bearbetning, samt gynnas också av glesa bestånd. Fröna är kortlivade i marken och gror från ett grunt djup och liknar på så sätt arter som sand- och luddlosta. Till skillnad från renkavle byggs alltså ingen fler- eller mångårig fröbank upp i marken.

Närbild på råttsvingel.

Råttsvingel

Råttsvingel i höstvete.

Råttsvingel i höstvete.

Fröodling

I fröodlingen finns inga effektiva kemiska bekämpningsmetoder som också skonar frögrödan. Istället gäller det att ha täta bestånd och undvika hårt sargade och öppna körspår. En etablering av frögrödan i vårsäd, istället för höstsäd, är en annan möjlighet att minska problemen. Tänk då på att inte alla sorter rödsvingel lämpar sig att så på våren. Då det i praktiken är svårt att skilja råttsvingel i tidiga stadier från frögrödans plantor bör man inspektera grödan i samband med vippgång. Vid stor förekomst skall man slå av innan blomning för att undvika framtida problem. Punktbehandling med glyfosat bör undvikas eftersom det ger luckiga bestånd. Det kan medföra att fler frön gror. Vid mindre problem är det handrensning som gäller. Råttsvingel har ett mycket grunt rotsystem vilket gör att plantorna är lätta att dra upp för hand.

Höstsäd

I Danmark är råttsvingel även problem i höstsäd och vid stor förekomst i tunna grödor kan det leda till totalförlust. Plöjning och mer vårgrödor i växtföljden är effektiva metoder att minska mängden råttsvingel i fältet. Kemisk bekämpning med någorlunda gott resultat är möjlig i höstsäd med 2-3 l Boxer + 0,1 l Diflanil/Legacy eller motsvarande senast i samband med spannmålens uppkomst eller när råttsvingeln har max 1 blad. Vid senare behandling avtar effekten dramatiskt. Vid stor förekomst är erfarenheten från Danmark att det krävs en uppföljning på hösten med 0,6-0,75 l Atlantis OD + superolja. Bekämpning enbart på våren med Atlantis OD och Broadway/Broadway Star har otillräcklig effekt och det är ofta svårt att hitta rätt behandlingstidpunkt.

Senast granskad: 2022-05-18

Till toppen