VäxtodlingsQuiz

Hitta på sidan

Testa dina kunskaper om skadegörare och ogräs för att lära dig mer om förebyggande åtgärder och bästa bekämpningsmetod.

Förebyggande åtgärder och bekämpning efter behov är viktiga delar i integrerat växtskydd som syftar till att främja en hållbar användning av växtskyddsmedel. För att kunna arbeta förebyggande krävs kunskap om skadegörarnas biologi och hur skadan ser ut.

Med VäxtodlingsQuiz vill vi bjuda in dig att testa dina kunskaper om växtodling och lära mer.

Vi fyller på med nya frågor kontinuerligt.

VäxtodlingsQuiz finns även för mobiler

Ladda ner appen gratis i App Store eller Google Play. Sök på växtodlingsquiz.

Senast uppdaterad: