Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2024.

Godkända växtskyddsmedel 2024

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel 2024

Teppeki Ultra SG 50% (5957) - mot bladlöss - flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för Teppeki Ultra SG 50% (reg. nr 5957) mot bladlöss i odlingar av kärnfrukt, ärter, torkade bönor och färska bönor med balja. Godkännandet gäller från 2024-03-22 till och med 2027-11-30.

Taegro (5935) - mot svampangrepp - flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för Taegro (reg. nr 5935) mot mjöldagg och gråmögel i frilandsodlingar av vin, mot svampangrepp i växthusodlingar av fruktgrönsaker, mot gråmögel i växthusodlingar av jordgubbar samt mot mjöldagg i växthusodlingar av sallat. Godkännandet gäller från 2023‑12‑22 till och med 2033‑06‑01.

Vacciplant (5922) - mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för Vacciplant (reg. nr 5922) mot mjöldagg och gråmögel, genom växtstärkande effekt, i odlingar mot jordgubbar. Godkännandet gäller från 2023‑11‑16 till och med 2034‑02‑28.

Crown MH (5928) för groningshämning vid odlingar av lök

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för Crown MH (reg. nr 5928) för groningshämning vid odlingar av lök. Godkännandet gäller från 2023‑11‑21 till och med 2033‑10‑31.

Växtskyddsmedel som fått utvidgat produktgodkännande (UPMA) 2024

Allstar (5691) mot skorv och mjöldagg i odlingar av äpple och päron

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Allstar med reg.nr. 5691 mot skorv och mjöldagg i odlingar av äpple och päron. Godkännandet gäller från och med 2024-04-05 och så länge som produktgodkännandet för Allstar med reg. nr 5691 gäller.

Taegro (5935) mot svampangrepp i jordgubbsodling fält och tunnel

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Taegro med reg.nr. 5935 mot svampangrepp i jordgubbsodling fält och tunnel. Godkännandet gäller från och med 2023-12-22 och så länge som produktgodkännandet för Taegro med reg. nr 5935 gäller.

Vacciplant (5922) - mot svampangrepp - flera grödor

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Vacciplant med reg.nr. 5922 mot bladbakterios i växthusodlingar av tomat, mot mjöldagg i växthusodlingar av zucchini och pumpa samt mot skorv och gloeosporiumröta i frilandsodlingar av äpple och päron. Godkännandet gäller från och med 2023-11-16 och så länge som produktgodkännandet för Taegro med reg. nr 5922 gäller.

Nexide CS (5595) mot fritfluga i odlingar av sockermajs

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Nexide CS med reg.nr. 5595 mot fritfluga i odlingar av sockermajs. Godkännandet gäller från och med 2023-12-18 och så länge som produktgodkännandet för Nexide CS med reg. nr 5595 gäller.

Nissorun (5334) – spinnkvalster – i odling av gurka och squash/zucchini i fält och tunnel

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Nissorun med reg.nr 5334 mot spinnkvalster i odling av gurka och squash/zucchini i fält och tunnel. Godkännandet gäller från och med 2023-11-28 och så länge som produktgodkännandet för Nissorun med reg. nr 5334 gäller.

Cleravo (5834) – Mot ogräs i odlingar av torra kokbönor, sojabönor och linser

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Cleravo med reg. nr. 5834 mot ogräs i odlingar av torra kokbönor, sojabönor och linser i BBCH-stadierna 10-12. Godkännandet gäller från och med 2023-11-28 och så länge Cleravo med reg. nr. 5834 är godkänt.

Växtskyddsmedel som fått tillfällig dispens 2024

Här kommer vi publicera de växtskyddsmedel som får tillfällig dispens under 2024.

Nya godkända nyttodjur för biologisk bekämpning 2024

Enligt förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel får dessa organismer användas som växtskyddsmedel, men arten ska vara godkänd för att få användas. Godkännandet kan vara förenat med villkor, till exempel att användningen är begränsad till växthus av miljöskäl.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens under åren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023.

Senast granskad: 2024-03-12

Till toppen