Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrering av fjäderfän

Hitta på sidan

Du måste registrera platsen där du håller fjäderfän. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Nya regler för registrering av fjäderfän

Den 21 april börjar nya regler gälla för registrering av fjäderfän.

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet på registrering gäller även för dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns.

Du som har 350 eller fler värphöns ska ange värphöns som art vid registreringen.

Du kan redan nu registrera din anläggning i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna.

I den här rutan står de nya reglerna som börjar gälla den 21 april. Resten av sidan innehåller reglerna som gäller fram tills dess.

Registrera platsen där du håller djuren

Enligt de nuvarande reglerna, som gäller fram till och med den 20 april, måste du registrera platsen där du håller fjäderfän om något av det här gäller:

  • du håller fjäderfän för kommersiellt bruk
  • du har mer än 350 värphönsplatser.

För att det ska räknas som kommersiellt bruk ska du ta emot pengar. Att ge bort några ägg till någon du känner räknas inte som kommersiellt bruk.

De arter som du måste anmäla är ankor, duvor, fasaner, gräsänder, gäss, höns av arten Gallus gallus (inklusive slaktkyckling), kalkoner, pärlhöns, rapphöns, strutsfåglar och vaktlar.

Så registrerar du platsen

Du kan registrera en plats där du håller värphöns eller andra fjäderfän antingen i vår e-tjänst eller på en blankett. Om någon av uppgifterna som du anger sedan ändras, eller om du slutar med djurhållningen, ska du använda e-tjänsten eller blanketten för att tala om det för oss. Ändringar ska du anmäla senast 7 dagar efter att händelsen inträffat. De uppgifter som du anger läggs in i ett centralt register hos oss.

De här uppgifterna ska du ange:

  • djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
  • produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning och kommun
  • uppgifter (inklusive maxkapacitet) om alla hus och avdelningar på produktionsplatsen där du har fjäderfän
  • uppgifter om produktionsmetod och för andra fjäderfän än värphöns, även art och verksamhet.

Om du använder e-tjänsten lämnar du uppgifter om produktionsplatsens geografiska läge där.

Om du använder blanketten ska du markera produktionsplatsens geografiska läge på en karta som du bifogar. Kartan ska vara en blockkarta, en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från internet. Om du skickar in en kopia av fastighetskartan eller en utskrift från internet måste en fastighetsbeteckning finnas med. Markera med ett kryss den byggnad på din produktionsplats där dina djur huvudsakligen vistas under vinterhalvåret.

Om du redan har anmält platsens geografiska läge för något annat djurslag på produktionsplatsen behöver du inte anmäla detta på nytt.

Anmäl ändringar senast 7 dagar efter händelsen

Det är viktigt att du anmäler ändringar på produktionsplatsen i tid. Aktuella register underlättar smittspårningen vid eventuella sjukdomsutbrott.

Ska du ta över en produktionsplats eller anläggning?

Om du ska ta över en produktionsplats eller en anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer eller ett anläggningsnummer ska du anmäla det till Jordbruksverket. Detta gör du genom att logga in i e-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial och välja Skapa ny anläggning. När du kommer till sista steget i registreringen så skriver du i rutan för meddelande att du ska ta över befintlig produktionsplats eller anläggning och vilket SE-nummer det gäller.

Du tar över det SE-nummer som tidigare djurhållare haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.

Om det finns djur kvar på platsen som du ska ta över så skriver du det också.

Tänk på att om du ändrar djurhållare från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

Efter registreringen får du ett produktionsplatsnummer

När du har registrerat platsen där du håller fjäderfän får du ett produktionsplatsnummer. Det kallas även SE-nummer eller PPN.

Ett produktionsplatsnummer avser en byggnad för djur som huvudsakligen vistas inomhus, eller en anläggning, om det finns ett antal tätt liggande byggnader som tydligt utgör en enhet. Ett produktionsplatsnummer består av landsbeteckningen SE och sex siffror.

Produktionsplatsnumret är knutet till den byggnad, anläggning eller plats där du bedriver din verksamhet. Du kan därför inte flytta med produktionsplatsnumret med verksamheten om du skulle flytta till en annan plats.

I undantagsfall kan du ha ett nummer för flera produktionsplatser

Om du har flera produktionsplatsnummer kan du ansöka om att få ha ett och samma nummer för två eller flera av produktionsplatserna. Det gäller också om du ska börja ha djur på ett nytt ställe och därför skulle behöva registrera en ny produktionsplats.

Du söker då dispens hos oss. Vi kan ge ett och samma nummer till platser om de ligger på rimligt avstånd från varandra och det inte finns några klövdjur som tillhör någon annan mellan platserna.

När du söker dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en karta där det är tydligt var djuren finns och hur stort avståndet är mellan de platserna.

Om du har fler än 100 djurenheter

Om du har mer än 100 djurenheter ska du anmäla din djurhållning till kommunen. Om du har mer än 40 000 platser för fjäderfän behöver du dessutom tillstånd från läns­styrelsen. På sidan Skötsel och stallmiljö för fjäderfän kan du läsa mer om tillstånd för stor djurhållning. Där finns också information om djurenheter.

Om du har höns i detaljplanerat område

Om du har höns i detaljplanerat område så behöver du vanligtvis ett tillstånd från kommunen. Det gäller redan om du har en höna. Kontakta kommunen där du bor för mer information om vad som gäller just där.

Se och ändra registrerade uppgifter för din produktionsplats

Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade för din produktionsplats kan du se dem i e-tjänsten Anmälan djurhållning. Där kan du också ändra om någon uppgift är fel.

Du kan också se de flesta uppgifterna om din produktionsplats på Mina sidor. Du hittar dem under rubriken Min verksamhet – Djur.

Författningar

Söker efter 2006:11

Söker efter 2003:20

Senast uppdaterad: 2021-02-18