Slakt, avlivning och hantering av döda fiskar, kräftdjur och blötdjur

Djur får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag när de ska slaktas eller avlivas. Döda djur och biprodukter från slakt måste tas om hand på ett säkert sätt.

Slakt av odlad fisk

När djur förs till slakt och när de slaktas ska de slippa onödigt obehag och lidande. Bedövning före slakt ska ske så att djuren snabbt blir medvetslösa. Medvetandet får inte återkomma.

Akut avlivning av odlad fisk

Vid annan avlivning än slakt och endast för odlad fisk gäller Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Om du måste avliva odlad fisk akut måste du välja en avlivningsmetod som uppfyller någon av de här förutsättningarna:

  • omedelbart dödar djuret
  • snabbt leder till bedövning som varar tills djuret dör och som alltid följs av en metod som leder till döden
  • leder till död hos fisk som är bedövad eller sövd.

Fisken måste bedövas innan du skär strupen av den.

Efter avlivningen måste du eller den som utfört avlivningen kontrollera att fisken är död. När en fisk är död har de rytmiska gälrörelserna och ögonrörelserna upphört.

Om du behöver avliva stora mängder fisk snabbt, exempelvis vid utbrott av smittsamma sjukdomar, kan koldioxid användas som avlivningsmetod.

Slakt och avlivning av kräftdjur och blötdjur

Djurskyddslagen gäller alla djur som hålls av människan. I förarbetena till lagen anges dock att det är djurs förmåga att känna smärta och uppleva lidande som ska vara vägledande för i

vilken grad olika bestämmelser i lagen är tillämpliga. Det betyder att de djur som hålls av människan och som har förmåga att känna smärta och uppleva lidande ska hanteras väl och skonas från onödigt lidande, även vid slakt och avlivning. Det saknas dock detaljerade bestämmelser om hur kräft- och blötdjur ska hanteras vid slakt och avlivning.

Hantera död fisk, kräftdjur och blötdjur samt biprodukter från slakt

Du måste ta hand om döda djur och biprodukter från slakt på ett säkert sätt. Oftast innebär det att du skickar de döda djuren och biprodukterna till en mottagare som får ta emot dem. Du kan även förbränna döda djur i en panna om den har blivit godkänd för det av Jordbruksverket. 

I vissa fall är det dessutom tillåtet att gräva ner döda djur och biprodukter från slakt. Däremot är det förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter i naturen.

Du ska förvara döda djur på ett smittsäkert sätt innan de transporteras bort. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska också förvaras väl skilt från levande djur.

Anmäla hämtning av döda djur och biprodukter från slakt

Det finns företag som hämtar döda djur och biprodukter från slakt, för att sedan köra dem vidare till godkända anläggningar.

Just nu är det bara företaget Svensk lantbrukstjänst som har rikstäckande hämtning. Gå in på deras webbplats för att

  • anmäla hämtning av döda djur och biprodukter via en e-tjänst eller telefon
  • få information om hur hämtningen går till
  • hitta kontaktuppgifter till lokala entreprenörer.

Om du bara har ett fåtal döda djur så kan du frysa in dem och anmäla hämtning vid ett senare tillfälle. Tänk på att du måste kunna redogöra för hur du förvarar de döda djuren om du får frågor om det från kommunen.

Gräva ner döda djur och biprodukter från slakt

Generellt sett är det förbjudet att gräva ner döda djur och biprodukter från slakt. Vissa områden är dock undantagna från förbudet.

Undantag från nedgrävnings­förbudet i vissa områden

Du får gräva ner döda djur i vissa områden, om djuren har hållits och dött där. Det gäller främst

  • glesbygd i norra Sverige och en bit söderut längs norska gränsen
  • öar utan fastlands­förbindelse.

Du hittar en lista över områdena i bilaga 2 till Jordbruksverkets föreskrift 2006:84 om animaliska biprodukter, som finns länkad under rubriken Författningar.

Vid nedgrävningen måste du följa kommunens anvisningar och kraven som finns i EU‑lagstiftningen. Hör av dig till din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Du får dock inte gräva ner djur som du misstänker har dött av en epizootisk sjukdom. Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.

Förbränna döda djur i egen panna

Om du har en panna som är godkänd av Jordbruksverket kan du förbränna döda djur i den. Du kan läsa mer om det på sidan om förbrännings­anläggningar.

Författningar

Söker efter 2019:8

Söker efter 2006:84

Senast granskad: 2022-04-06