Publiceringsdatum9 Januari 2023

Studie om aggression hos mushanar i grupp

Sveriges 3R-center har tillsammans med externa experter gjort en systematisk litteraturstudie om aggression hos mushanar som hålls i grupp inom forskning. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Animals.

Litteraturstudien är en systematisk sammanställning av tidigare publicerad forskning, en så kallad systematic review. Den bygger på en litteratursökning som gjordes inom ramen för ett projekt av 3R-centret under åren 2018–2019. Projektet ledde fram till konkreta och praktiska råd om att hålla mushanar i grupp. Råden publicerades i slutet av 2020.

Projektgruppen har arbetat vidare med litteraturstudien och i slutet av december publicerades en artikel med resultaten i den vetenskapliga tidskriften Animals.

Senast uppdaterad:

Till toppen