Publiceringsdatum17 Oktober 2023

Lyft inte möss i svansen!

Möss som används i forskning ska inte fångas, lyftas eller förflyttas i svansen. Det förordar Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

En svart mus lyfts upp av en djurtekniker med hjälp av en genomskinlig tunnel i plast

Att lyfta upp en mus med hjälp av en tunnel är ett rekommenderat sätt.

Att hantera möss genom att ta tag i deras svans för att fånga in, lyfta upp eller flytta djuret har länge varit praxis i verksamheter med försöksdjur. Under det senaste decenniet har kunskapen ökat om hur möss påverkas av att bli lyfta i svansen. Det har publicerats flera studier som visar att mössen blir påtagligt stressade av att bli infångade, lyfta eller förflyttade i svansen.

Trots kunskap och vetenskaplig evidens går omställningen till ett mer förfinat sätt att hantera möss långsamt i Sverige. En del verksamheter har kommit långt och lämnat svanslyft av möss helt, medan andra inte har börjat ställa om.

Ställningstagande

Nationella kommittén och Sveriges 3R-center har de senaste åren gjort flera olika insatser, som till exempel utbildningar och webbinarier, för att inspirera till förfinade sätt att hantera försöksdjur. Nu går Nationella kommittén ett steg längre i detta arbete genom att publicera ett ställningstagande – Lyft inte möss i svansen! – som har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kommitténs förhoppning är att det ska främja och underlätta en implementering av svansfri hantering av möss och på så sätt bidra till en ökad djurvälfärd och bättre forskningskvalitet i Sverige.

Ställningstagandet är gjort i form av en affisch, som med fördel kan skrivas ut för att sättas upp på en vägg eller en anslagstavla på arbetsplatsen. Du kan även beställa tryckta affischer från 3R-centret. Då kontaktar du oss via e-post.

Stöd för implementering

Som stöd för att implementera svansfri hantering av möss har vi på Sveriges 3R-center samlat in erfarenheter från svenska verksamheter. Vi har skickat frågor till dem som arbetar med möss som försöksdjur; frågor om vilka utmaningar och framgångsfaktorer som de ser relaterat till svansfri hantering av möss.

Vi har sammanställt verksamheternas erfarenheter i ett dokument och även inkluderat tips från den brittiska 3R-organisationen NC3Rs.

Förhoppningen är att materialet tillsammans med Nationella kommitténs ställningstagande ska underlätta för verksamheter att implementera svansfri hantering av möss.

Senast uppdaterad:

Till toppen