Logotyp Jordbruksverket
  • Komplettera uppgifter om din produktionsplats

    På grund av nya EU-regler vill vi att du som har grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) kontrollerar uppgifterna om din produktionsplats och kompletterar med nya uppgifter. Läs mer om detta och gör ändringarna i e-tjänsten Registrera anläggning.

Flytt av får, getter och grisar

Logga in i e-tjänsten för att rapportera flytt av får, getter och grisar. I e-tjänsten rapporterar du även in får- och geträkningen.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till förflyttnings-registret för får, get och gris för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, smittspårning och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.