Rapportering av antimikrobiella läkemedel

Här kan du som legitimerad veterinär lämna uppgifter om använda och förskrivna antimikrobiella läkemedel till höns, kalkon, gris och nötkreatur. Du ska i dagsläget inte skicka in några rapporter för övriga djurslag eller behandlingar. Från och med 2026 ska du rapportera för fler djurslag. Du kan också logga in för att se dina tidigare inrapporterade uppgifter.

Förändringar i e-tjänsten på grund av nytt regelverk

E-tjänsten, som tidigare hette Djursjukdata, är uppdaterad eftersom det finns ett nytt regelverk för vad som ska rapporteras in.

Vad är nytt?

Flera delar av rapporteringen har ändrats eller lyfts ut ur e‑tjänsten.

  • Du ska bara rapportera in förskrivning och användning av antimikrobiella läkemedel, inga andra behandlingar ska rapporteras in via e‑tjänsten.
  • Nu ska du rapportera in behandlingar av höns, kalkon, gris och nötkreatur.
    • Från och med 2026 så ska du även rapportera in behandlingar av hästar, får, getter, anka, gås, odlad fisk och kaniner som hålls för köttproduktion.
    • Från och med 2029 ska du även rapportera behandlingar av hund, katt och mink.
  • Det som tidigare kallades för ”Diagnos” har bytt namn till ”Orsak till behandling”, men du kan använda samma diagnoskoder som innan.
  • Du ska inte längre ange om du har behandlat ett enskilt djur, en grupp eller en besättning.
  • Du ska inte längre ange individnummer för nötkreatur.
  • Du ska inte längre ange någon åtgärd.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Om du inte har svenskt personnummer behöver du kontakta oss för att få instruktioner om hur du göra för att rapportera.

Manual till e‑tjänsten

Här finns manualer och dokument som kan vara till din hjälp när du ska använda e-tjänsten.

Mer information om att föra journal och rapportera

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar som veterinär kan du läsa mer om kravet på journalföring och rapportering.

I Veterinära författningshandboken finns information om de krav som finns för läkemedelsrapportering.

Behandling av personuppgifter

Genom att använda e-tjänsten godkänner du att Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten. De personuppgifter som behandlas är personnummer och IP‑adress.

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i rapporteringen för sjukdoms- och läkemedels­övervakning, uppföljning, kontroll och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU‑lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2023-11-10

Till toppen