Djursjukdata

I dessa två e-tjänster kan du som är legitimerad veterinär rapportera och se inrapporterad djursjukdata.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Rapportera in djursjukdata

I denna e-tjänst rapporterar du djursjukdata baserat på journaldata på ett smidigt sätt. Du uppmärksammas direkt vid rapporteringen om det är någon uppgift som inte stämmer eller som behöver kompletteras.

I e-tjänsten läser du in en textfil, som du skapar utifrån vår Excelfil där du anger de koder för respektive diagnos, åtgärd, läkemedel, djur samt distrikt som finns angivna i Jordbruksverkets baslistor. I filspecifikationen ser du vad som ska finnas med i textfilen när du skickar den.

Vid inläsningen sker vissa kontroller. Får du felmeddelanden kan du läsa i manualen hur du rättar de vanligaste felen.

Obs! Tänk på att alltid öppna en ny Excelfil efter att du skapat en textfil. Annars blir det dubblettrapportering om allt gammalt finns kvar i Excelfilen.

När du loggat in ska du klicka på profilen Samordnad statistik.

Se rapporter över djursjukdata (DAWA DSD)

Du som rapporterat djursjukdata kan genom att använda denna e-tjänst se din inrapporterade data knutet till en viss besättning, exempelvis antalet djur med en viss diagnos, vilka läkemedel som ordinerats samt förrättningar kopplat till villkorad läkemedelsanvändning.

Har du önskemål om ytterligare rapporter eller andra synpunkter så vänder du dig till Jordbruksverket.

För att kunna använda DAWA DSD behöver du mejla till oss för att få behörighet.

Du behöver e-legitimation för att kunna logga in

För att logga in i e-tjänsterna behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e-legitimation.

Mer information om att föra journal och rapportera

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar som veterinär kan du läsa mer om kravet på journalföring och rapportering.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i rapporteringen för sjukdoms- och läkemedels­övervakning, uppföljning, kontroll och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2021-12-13