Djursjukdata

Här kan du som legitimerad veterinär lämna uppgifter om läkemedelsbehandlingar. Du kan också logga in för att se dina tidigare inrapporterade uppgifter.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhålls­arbete onsdagen den 7 juni klockan 17–22.

Godkännande av personuppgifter

Genom att använda e-tjänsten godkänner du att Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten. De personuppgifter som behandlas är personnummer och IP-adress.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank för BankID eller besök webbplatsen Freja för Freja eID.

Manual till e‑tjänsten

Här finns manualer och dokument som kan vara till din hjälp när du ska använda e-tjänsten.

Beställ instruktionsfilm om e-tjänsten

Den 9 februari 2023 höll Jordbruksverket ett webbinarium om rapportering av djursjukdata. Vi demonstrerade den nya e-tjänsten och visade exempel på hur du rapporterar. Webbinariet spelades in och du kan beställa det genom att skicka en förfrågan via mejl.

Mer information om att föra journal och rapportera

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar som veterinär kan du läsa mer om kravet på journalföring och rapportering.

Se dina inskickade läkemedelsrapporteringar i DAWA DSD

Du som lämnat uppgifter om läkemedelsbehandlingar kan genom att använda denna tjänst se din inrapporterade data knutet till en viss besättning, exempelvis antalet djur med en viss diagnos, vilka läkemedel som ordinerats samt förrättningar kopplat till villkorad läkemedelsanvändning.

Har du önskemål om ytterligare rapporter eller andra synpunkter så vänder du dig till Jordbruksverket.

För att kunna använda DAWA DSD behöver du mejla till oss för att få behörighet, använd nedanstående mejladress.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i rapporteringen för sjukdoms- och läkemedels­övervakning, uppföljning, kontroll och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-02-02