Djursjukdata

Här kan du som legitimerad veterinär rapportera djursjukdata och användning av antimikrobiella läkemedel. Du kan också logga in för att se dina tidigare rapporter.

Driftinformation: Om du är utomlands kan det vara problem att nå e‑tjänsten. Vid problem kontakta kundtjänst.

Godkännande av personuppgifter

Genom att använda e-tjänsten godkänner du att Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Personuppgifter som behandlas är personnummer och IP-adress.

EU-rapportering av användning av antimikrobiella läkemedel från 2023

Från och med 2023 ska alla länder inom EU redovisa uppgifter om både försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur. För dig som veterinär innebär det att din rapportering av behandlingar med antimikrobiella läkemedel hos nötkreatur, gris och vissa fjäderfän från och med den 1 januari 2023 ligger till grund för redovisningen till EU.

Som en följd av detta har Jordbruksverket ändrat de djurslagskoder som du ska använda för att rapportera djursjukdata. Mer information hittar du på sidan om de nya kraven för rapportering av djursjukdata från 2023.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank för BankID eller besök webbplatsen Freja för Freja eID.

Manual till e‑tjänsten

Här finns manualer och dokument som kan vara till din hjälp när du ska använda e-tjänsten.

Beställ instruktionsfilm om e-tjänsten

9 februari höll Jordbruksverket ett webbinarium om rapportering av djursjukdata. Vi demonstrerade den nya e-tjänsten och visade exempel på hur du rapporterar. Webbinariet spelades in och går nu att beställa. Skicka en förfrågan via mejl.

Mer information om att föra journal och rapportera

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar som veterinär kan du läsa mer om kravet på journalföring och rapportering.

Se rapporter över djursjukdata (DAWA DSD)

Du som rapporterat djursjukdata kan genom att använda denna e-tjänst se din inrapporterade data knutet till en viss besättning, exempelvis antalet djur med en viss diagnos, vilka läkemedel som ordinerats samt förrättningar kopplat till villkorad läkemedelsanvändning.

Har du önskemål om ytterligare rapporter eller andra synpunkter så vänder du dig till Jordbruksverket.

För att kunna använda DAWA DSD behöver du mejla till oss för att få behörighet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i rapporteringen för sjukdoms- och läkemedels­övervakning, uppföljning, kontroll och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-02-02