Etiskt godkännande av djurförsök

I e-tjänsten söker du etiskt godkännande av djurförsök hos en regional djurförsöksetisk nämnd. Du kan även göra en ändring av en ansökan som är beslutad av nämnden, en så kallad ändrings­ansökan.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Så här använder du e-tjänsten

Du som är försöksledare använder e-tjänsten för att ansöka om etiskt godkännande av djurförsök.

Du som är föreståndare använder e-tjänsten för att koppla försöksledaren till rätt tillstånd.

Försöksledare

Du som är försöksledare ansöker om etiskt godkännande av djurförsök. När du ansöker om etiskt godkännande ska du samtidigt betala en avgift. Det gör du inte i e‑tjänsten, utan via vår webbutik. Du får då ett ordernummer som du sedan anger i e‑tjänsten när du gör din etiska ansökan.

I e-tjänsten måste du välja ett tillstånd att använda försöksdjur som täcker den typ av försök du vill göra. För att kunna välja tillstånd i e-tjänsten måste en föreståndare för det tillstånd du vill använda, koppla dig till rätt tillstånd.

När du är klar med din ansökan och har bifogat eventuella bilagor skickar du detta till föreståndaren för granskning.

Om föreståndaren inte godkänner ansökan kan du läsa anledningen till detta i e-tjänsten. Du kan läsa kommentaren på startsidan om du klickar på triangeln. Du måste då bekräfta att du har tagit del av föreståndarens kommentar till varför ansökan har avvisats för att du sedan ska kunna redigera i den. När du är färdig skickar du ansökan på nytt till föreståndaren.

När föreståndaren har godkänt ansökan kan du skicka ansökan till den djurförsöksetiska nämnden.

När nämnden har tagit emot ansökan får du en bekräftelse via e-post. Under den tid din ansökan handläggs av nämnden kan du komplettera den med ändringar och bilagor till nämnden. I dagsläget kan du inte komplettera din ansökan via e-tjänsten.

Föreståndare

För att en försöksledare ska kunna göra en ansökan måste du koppla försöksledaren till ett tillstånd att använda försöksdjur där du är godkänd som föreståndare.

Om du inte godkänner ansökan efter att du har granskat den så avvisar du den. När försöksledaren har gjort ändringar i ansökan måste du granska ansökan på nytt och därefter godkänna den innan försöksledaren kan skicka den till nämnden.

Avgift för ansökan om etiskt godkännande

Samtidigt som du gör ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska du betala en avgift via vår webbutik. Du hittar de olika avgifterna på sidan om tillstånd och godkännanden för försöksdjursverksamhet. Du får ett ordernummer som du sedan anger i e-tjänsten.

Frågor och svar

Kan jag skriva en etisk ansökan innan jag är kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur?

Du kan skriva en ansökan även om du inte är kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur. Men för att kunna göra färdigt och skicka en ansökan måste du ha tillgång till ett tillstånd att använda försöksdjur. För att kunna välja hållningssätt måste du vara kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur

Jag hittar inte mitt tillstånd när jag har loggat in. Vad gör jag?

Om du är försöksledare måste föreståndaren för din verksamhet koppla dig till ett tillstånd att använda försöksdjur innan du ser något i e-tjänsten. Kontakta förestån­daren för att bli kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur

Om du är föreståndare finns alla dina tillstånd under tillstånd att använda försöksdjur som du hittar vid ditt användarnamn högst upp till höger i e-tjänsten om du väljer koppla försöksledare . Om du inte hittar ditt tillstånd här, kan det bero på att giltig­hets­tiden har gått ut och du behöver ansöka om ett nytt tillstånd. Det kan också bero på att du inte verifierat dig som föreståndare.

Om du som föreståndare även ska vara försöksledare på en ansökan måste du koppla dig själv som försöksledare.

Vad ska jag göra för att få en verifieringskod?

Det är bara föreståndaren som ska få en verifieringskod. Du får ingen kod om du är försöksledare. Du som föreståndare har fått en verifieringskod skickad till dig med post i samband med att du fick ditt första tillstånd att använda försöksdjur.

Har du förlorat verifieringskoden kan vi skicka dig en ny kod. I så fall skickar du en förfrågan via e-post. Skriv diarienummer på tillståndet att använda försöksdjur som du är föreståndare för och en postadress dit vi kan skicka koden.

Den försöksdjursanläggning jag vill använda finns inte med i e-tjänsten. Vad gör jag?

De anläggningar som visas i e-tjänsten är de anläggningar som finns med på det tillstånd att använda försöksdjur som du har valt. Om en anläggning saknas i e‑tjänsten har den troligen blivit godkänd efter det att du fick ett användartillstånd. Då får du under hållandesätt välja alternativet Försöksdjursanläggning–annan anläggning och fylla i uppgifterna om anläggningen.

En anläggning kommer inte med automatik med i e-tjänsten när den har blivit godkänd.

Hur ser jag om min ansökan har skickats till den regionala djurförsöksetiska nämnden?

På startsidan ser du dina ansökningar både som försöksledare och föreståndare samt vilken status de har.

Du ser här om din ansökan har skickats eller inte.

Jag vill byta försöksledare på en ansökan. Hur gör jag det?

När du har loggat in i e-tjänsten finns en hjälptext på startsidan för hur du byter försöksledare i en ansökan.

Behandling av personuppgifter

När ansökan är inskickad prövas begäran om utlämnande i enlighet med gällande lagstiftning.

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan om etisk pröv­ning av djurförsök, som ett led i vår myndighetsutövning för ändamålen hantering av ansök­ningar, kontroller, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för
motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.
Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2023-10-17

Till toppen