Etiskt godkännande av djurförsök

I e-tjänsten söker du etiskt godkännande av djurförsök hos en regional djurförsöksetisk nämnd. Du kan även göra en ändring i tidigare ansökan, en så kallad tilläggsansökan.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Så här använder du e-tjänsten

Du som är försöksledare ska använda e-tjänsten för att ansöka om etiskt godkännande av djurförsök.

Du som är föreståndare ska använda e-tjänsten för att bekräfta att försöksledaren får göra det försök som tillståndet du är föreståndare för avser.

Försöksledare

Du som är försöksledare ansöker om etiskt godkännande av djurförsök. När du ansöker om etiskt godkännande ska du samtidigt betala en avgift. Det gör du inte i e-tjänsten, utan via vår webbutik.

I ansökan måste du välja ett tillstånd att använda försöksdjur som täcker den typ av försök du vill göra. För att kunna välja tillstånd i e-tjänsten måste en föreståndare för det tillstånd du vill använda, bekräfta att du får göra försök som täcks av tillståndet. Det gör föreståndaren i e-tjänsten genom att koppla dig till rätt tillstånd.

När du är klar med din ansökan sammanställer du ansökan och eventuella bilagor som du via e-tjänsten skickar till föreståndaren för granskning.

Det som ingår i ansökan hittar du under Mina ansökningar i e-tjänsten.

När föreståndaren har godkänt och signerat ansökan kommer du att få ett meddelande via e-post. Du kan då skicka ansökan till den djurförsöksetiska nämnden. När du skickar ansökan måste du först signera den.

När nämnden har tagit emot ansökan får du en bekräftelse via e-post. Under den tid din ansökan handläggs av nämnden kan du komplettera den med ändringar och bilagor.

Om föreståndaren inte godkänner ansökan kommer du att få ett meddelande via e-post om att ansökan har avvisats. Du måste bekräfta att du har tagit del av föreståndarens kommentar till varför ansökan har avvisats. Ansökningar som avvisats hittar du under Mina ansökningar.

Om din ansökan har avvisats, kan du justera den och därefter skicka den till föreståndaren för ny granskning innan du skickar ansökan till nämnden.

Föreståndare

För att en försöksledare ska kunna göra en fullständig ansökan måste du bekräfta att försöksledaren får göra försök som täcks av det tillstånd att använda försöksdjur som du är föreståndare för. Detta gör du genom att koppla försöksledaren till de tillstånd där du är registrerad som föreståndare.

I e-tjänsten kan du granska ansökningar där du är registrerad och vald som föreståndare. Du får ett meddelande via e-post när det finns en ansökan som du ska granska. Du granskar de filer som tillhör ansökan och som försöksledaren har sammanställt. Du hittar dem under Mina ansökningar i e-tjänsten.

När du har granskat ansökan och vill godkänna den gör du det genom att signera ansökan. Ett meddelande skickas då via e-post till försöksledaren som sedan kan skicka ansökan till den regionala djurförsöksetiska nämnden.

Om du inte godkänner ansökan efter att du har granskat den så avvisar du den. Försöksledaren får då ett meddelande via e-post. När försöksledaren har gjort ändringar i ansökan måste du granska ansökan på nytt och därefter godkänna den innan försöksledaren kan skicka den till nämnden.

Avgift för ansökan om etiskt godkännande

Samtidigt som du gör ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska du betala en avgift via vår webbutik. Du hittar de olika avgifterna och blanketterna på sidan om försöksdjur.

Frågor och svar

Jag hittar inte min ansökan. Vad gör jag?

Du kan ha loggat in via Jordbruksverkets tjänst Mina sidor och där finns inte e-tjänsten för etiskt godkännande av djurförsök. Den finns på Jordbruksverkets webbplats för E-tjänster och databaser. När du har loggat in i e-tjänsten hittar du din ansökan under Mina ansökningar till vänster i menyfältet.

Varför kan jag inte fylla i fälten i ansökan?

Det är mest troligt att du använder fel webbläsare. E-tjänsten fungerar bäst i Google Chrome och Firefox. E-tjänsten fungerar inte i Internet Explorer. Se också till att din webbläsare tillåter så kallade kakor (cookies).

Kan jag skriva en etisk ansökan innan jag är kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur?

Du kan skriva en ansökan även om du inte är kopplad till ett tillstånd att använda försöksdjur. Men för att kunna göra färdigt och skicka en ansökan måste du ha tillgång till ett tillstånd. Tänk på att när du har fått tillgång till ett tillstånd bör du gå igenom din ansökan, då en del uppgifter bara kan fyllas i när du har valt ett tillstånd.

Jag hittar inte mitt tillstånd när jag har loggat in. Vad gör jag?

Om du är försöksledare måste föreståndaren för din verksamhet koppla dig till ett tillstånd innan du ser något i e-tjänsten. Kontakta föreståndaren för att få tillgång till de tillstånd som kopplas till ansökan.

Om du är föreståndare bör alla dina tillstånd finnas under Mina uppgifter och Koppla försöksledare. Om ditt tillstånd inte finns under Mina uppgifter kan det bero på att giltighetstiden har gått ut och du behöver ansöka om ett nytt tillstånd.

Om du som föreståndare även ska vara försöksledare på ett projekt måste du koppla dig själv som försöksledare.

Glöm inte att spara efter att du har kopplat en försöksledare till ett tillstånd.

Vad ska jag göra för att få en verifieringskod?

Om du är försöksledare behöver du ingen verifieringskod, utan din föreståndare ska koppla dig till aktuella tillstånd i e-tjänsten. Kontakta din föreståndare.

Om du är föreståndare ska du ha fått en verifieringskod skickad till dig med post i samband med ditt första användartillstånd.

Har du förlorat verifieringskoden kan vi skicka dig en ny kod. I så fall skickar du en förfrågan via e-post. Skriv diarienummer för de tillstånd som du är föreståndare för och en postadress dit vi kan skicka koden.

Den försöksdjursanläggning jag vill använda finns inte med i e-tjänsten. Vad gör jag?

De anläggningar som visas i e-tjänsten är de anläggningar som finns med på det tillstånd att använda försöksdjur som du har valt. Om en anläggning saknas i e-tjänsten har den troligen blivit godkänd efter det att du fick ett användartillstånd. Då får du välja alternativet Anläggning med annat diarienummer, och fylla i uppgifterna om anläggningen.

En anläggning kommer inte med automatik med i e-tjänsten när den har blivit godkänd. Vill du ha med den som en valbar anläggning i e-tjänsten måste du ansöka om ett nytt tillstånd att använda försöksdjur och då ange alla anläggningar som är aktuella för verksamheten.

Hur ser jag om min ansökan har skickats till den regionala djurförsöksetiska nämnden?

I Mina ansökningar kan du se:

  • ansökningar som inte är inskickade till nämnd
  • ansökningar som är skickade till nämnd

Du ser här om din ansökan har skickats eller inte.

Jag vill byta försöksledare på en ansökan. Hur gör jag det?

När du har loggat in i e-tjänsten finns en särskild manual för hur du byter försöksledare i en ansökan. Manualen hittar du under rubriken Så använder du e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2022-04-12