Ansökan om förflyttning till, från eller inom en restriktionszon

I e-tjänsten söker du tillstånd för att göra vissa typer av transporter till, från eller inom en restriktionszon. Vi upprättar restriktionszoner i områden där anläggningar drabbats av vissa djursjukdomar.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Tänk på det här innan du ansöker

Det är du som ansvarar för den anläggning som djuren eller produkterna ska transporteras från som ska ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du bland annat ange personnummer, e-postadress och mobilnummer till

  • den som ansvarar för anläggningen som djuren eller produkterna ska transporteras från
  • den som ansvarar för anläggningen som djuren eller produkterna ska transporteras till
  • den transportör som ska utföra transporten.

Ansökan om tillstånd ska signeras med e-legitimation av de personer som ansvarar för båda anläggningarna och av transportören. När du har skickat in ansökan skickas ansökan automatiskt vidare med e-post till de andra personer som behöver signera den. De får också en avisering via sms.

Läs om vilka transporter som du kan söka tillstånd för.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-02-14