Statistik ur hundregistret

Vi sammanställer varje månad uppgifter ur vårt hundregister. Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun, antal hundar per ras samt de populäraste hundnamnen.

Totala antalet registrerade hundar och hundägare

Siffran över totala antalet registrerade hundar och hundägare uppdateras för föregående månad i början av varje månad.

Registrerade hundar: 1 121 000

Registrerade hundägare: 810 000

Nyregistreringar och ägarbyten per månad

Tabellen visar antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad de senaste åren och uppdateras i början av varje månad.

Antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad

Månad

Nyregist­reringar 2023

Ägar­byten 2023

Nyregist­reringar 2022

Ägar­byten 2022

Nyregist­reringar 2021

Ägar­byten 2021

Jan

6 887

1 828

6 347

1 599

6 170

1 495

Feb

4 595

1 546

5 000

1 415

5 288

1 399

Mars

5 197

1 621

5 755

1 554

6 366

1 589

April

5 401

1 556

5 322

1 576

5 931

1 482

Maj

6 144

1 605

6 662

1 571

6 894

1 427

Juni

6 901

1 548

7 185

1 533

7 614

1 540

Juli

7 118

1 818

7 649

1 622

8 263

1 513

Aug

5 987

1 698

6 851

1 696

7 649

1 576

Sep

5 355

1 531

5 784

1 593

6 797

1 520

Okt

5 092

1 575

5 714

1 679

5 918

1 563

Nov5 234

1 511

5 550

1 443

Dec5 373

1 491

5 612

1 373

Årliga sammanställningar ur hundregistret

Vi sammanställer varje år uppgifter om hur många hundar det finns per län och kommun. Vi tar också fram statistik över de vanligaste raserna och hundnamnen.

Statistik från hundregistret per 2022-12-31

Om vår hundstatistik – uppgifter som finns och förklaring av begrepp

Det finns ett stort intresse för Jordbruksverkets statistik om hundar. Här kommer en sammanfattning av vilken statistik vi har, vad statistiken visar och vad olika begrepp betyder, samt vilka uppgifter Jordbruksverket inte kan ta fram.

  • Nyregistreringar visar antalet hundar som inte varit registrerade tidigare. Det handlar både om valpar som är födda i Sverige och om hundar som förts in i Sverige från andra länder till svenska ägare och därför måste registreras. Uppgifter om nyregistreringar kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun, utan redovisas enbart för hela Sverige. Det är inte möjligt att redovisa hur många nyregistreringar som gäller valpar eller hundar som förts in från utlandet.
  • Ägarbyten innebär att en hund som redan finns i hundregistret har registrerats på en ny ägare. Uppgifter om antal ägarbyten kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun.
  • Antal registrerade hundar per län och kommun: Varje år sammanställer Jordbruksverket uppgifter om hur många hundar som finns registrerade i Sverige, samt per län och kommun.
  • Antal hundar per ras: Jordbruksverket sammanställer varje år hur många hundar som finns registrerade i Sverige utifrån ras.
  • Vanligaste hundnamnen: Varje år sammanställer Jordbruksverket en lista över de 100 vanligaste registrerade hundnamnen.
  • Andra sällskapsdjur än hundar och katter: Eftersom det inte finns krav på att registrera sällskapsdjur som exempelvis kaniner, eller burfåglar har Jordbruksverket inte någon statistik om hur många sådana djur det finns i Sverige.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-11-01