Anmälan av indexfall av anmälningspliktig djursjukdom eller smittämne

I denna e-tjänst kan du anmäla bekräftade indexfall av anmälningspliktiga sjukdomar hos djur som lever på land och hos fiskar, blötdjur och kräftdjur. Du anmäler också indexfall av anmälningspliktig salmonella.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Tjänsten kan användas på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Mer information om anmälningsskyldighet

På våra sidor som vänder sig till dig som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård kan du läsa om vilka sjukdomar och smittämnen anmälningsskyldigheten gäller, när du ska anmäla och vad som gäller provtagningen.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen