Tillstånd för införsel av djur, avelsmaterial och djurprodukter

I den här e-tjänsten söker du tillstånd för att ta in djur och produkter från djur till Sverige. Tillståndet gäller levande djur, ägg, sperma, embryon, djurprodukter och andra produkter som kan innebära en smittrisk för djur. Tillstånden har olika lång giltighet.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Ansökan måste ha kommit in till oss senast 30 dagar innan du planerar att ta in djuren eller produkterna till Sverige.

Avgiften för att söka tillstånd är 500–1 000 kronor beroende på vad du söker tillstånd för.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Vissa behöver inte söka tillstånd

Du som driver cirkus, tar emot hästar eller driver anläggning för uppsamling av fjäderfän eller hov- och klövdjur behöver inte söka tillstånd.

Det behöver du inte heller göra om du tar in honungsbin, humlor, sällskapsfåglar eller vattenlevande djur till Sverige.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan logga in utan e-legitimation. Du kan använda tjänsten men inte alla funktioner. Du kan till exempel inte spara en pågående registrering.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-12-12

Till toppen