Isolering för PRRS (porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom)

I den här e-tjänsten ansöker du om godkännande av isolering för grisar som kommer från anläggningar som inte är fria från PRRS. Du ska ansöka om godkännande senast 60 dagar före isoleringen av djuren.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Avgift för ansökan om godkännande

Avgiften är 11 200 kronor.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Viktig information för ansökan

Reglerna som gäller när du tar in grisar från anläggningar som inte är fria från PRRS hittar du på sidan om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos grisar, under fliken Sjukdomar och smittor som är viktiga att känna till.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-22

Till toppen