Ansökan om legitimation och godkännande för djurhälsopersonal

I denna e-tjänst kan du ansöka om att bli legitimerad veterinär eller djursjukskötare. Du kan även ansöka om att bli godkänd legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller tandläkare, samt godkänd hovslagare.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

I denna e-tjänst kan du ansöka om att bli:

  • legitimerad veterinär
  • legitimerad djursjukskötare
  • godkänd legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
  • godkänd legitimerad tandläkare
  • godkänd hovslagare.

Tänk på att uppgifterna inte sparas när du fyller i dina uppgifter i e-tjänsten. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Vi kommer att skicka beslutet till dig via e-post om har du angett en e-postadress. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Kostnad för att ansöka

Du betalar en avgift för din ansökan. Det gör du i sista skedet av din ansökan och du betalar med kort.

En ansökan om legitimation för veterinär eller djursjukskötare, samt godkännande som hovslagare kostar 1 660 kr. En ansökan om godkännande som tandläkare, fysioterapeut eller sjukgymnast kostar 870 kr.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Bifoga rätt bilagor

När du skickar in din ansökan måste du bifoga ett antal bilagor. Därför behöver du läsa om vilka bilagor som du ska bifoga och se till att du har dessa tillgängliga elektroniskt.

Du hittar informationen om bilagorna för respektive yrkesgrupp på våra sidor som vänder sig till dig som vill börja eller arbetar inom djurens hälso- och sjukvård.

Mer information om att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan läsa mer om vad som krävs för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård på våra sidor som vänder sig till dig som vill börja arbeta. Där hittar du också våra handläggningstider.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-13

Till toppen