Anmälan om tillfällig yrkesutövning som veterinär

I denna e-tjänst kan du anmäla att du ska arbeta tillfälligt som veterinär i Sverige.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Tänk på att uppgifterna inte sparas när du fyller i dina uppgifter i e-tjänsten. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Vi kommer att skicka beslutet till dig via e-post om har du angett en e-postadress. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Kostnad för att ansöka

Anmälan är kostnadsfri.

Bifoga rätt bilagor

När du skickar in din ansökan måste du bifoga ett antal bilagor. Därför behöver du läsa om vilka bilagor som du ska bifoga och se till att du har dessa tillgängliga elektroniskt.

Om du vill förlänga ditt befintliga tillfälliga tillstånd behöver du inte bifoga några bilagor. Du behöver endast bifoga bilagor om det skett ändringar sedan den första gången du anmälde din tillfälliga yrkesutövning.

Mer information om att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan läsa mer om vad som krävs för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård på våra sidor som vänder sig till dig som vill börja arbeta. Där hittar du också våra handläggningstider.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan logga in i e-tjänsten även utan e-legitimation men du kan inte då använda alla funktioner. Du kan till exempel inte spara en pågående registrering.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-06-27

Till toppen