E-tjänst för producentorganisationer inom frukt och grönsaker

I e-tjänsten lämnar producentorganisationer och sammanslutningar in ansökningar om stöd, förskott eller utbetalning.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Det här kan du göra i e‑tjänsten

För stöd till producent­organisationer och sammanslutningar under perioden 2043–2028 kan du ansöka om nytt eller ändrat verksamhets­program och om ny eller ändrad åtgärdsplan. Du kan även ansöka om förskott och utbetalning i e‑tjänsten.

För stöd till producent­organisationer under perioden 2018–2024 kan du ansöka om uppdatering och ändring av verksamhets­program. Du kan även ansöka om förskott och utbetalning i e‑tjänsten.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan när som helt spara din påbörjade ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Observera att vissa bilagor ska skickas in via en annan e-tjänst som heter Filskick.

Du behöver visa att du är behörig att lämna in ansökan

När du lämnar in din ansökan genom e‑tjänsten kontrolleras det inte att du är behörig att företräda producent­organisationen. För att vi ska kunna godta din ansökan behöver du därför bifoga dokumentation som visar att du är firmatecknare i producent­organisationen eller har fullmakt att företräda den.

Är du firmatecknare ska du skicka in ett aktuellt registerutdrag ur bolags­registret som visar att du har rätt att företräda producent­organisationen.

Är du fullmakts­havare ska du bifoga vår fullmakts­blankett som visar att du är behörig att företräda producent­organisationen.

Du har även möjlighet att hänvisa till tidigare under året inlämnade registerutdrag eller fullmakter.

Mer om stödet till producentorganisationer

På sidan om stödet till producentorganisationer kan du läsa om villkor och viktiga datum för stödet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-12-05

Till toppen