E-tjänst för producentorganisationer inom frukt och grönsaker

I e-tjänsten ansöker du om nytt verksamhetsprogram, uppdatering och ändring av verksamhetsprogram. Anmälan av preliminär driftsfond ingår i ansökan om nytt och uppdaterat verksamhetsprogram. Du kan även ansöka om förskott och utbetalning i e-tjänsten.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan när som helt spara din påbörjade ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Observera att vissa bilagor ska skickas in via en annan e-tjänst som heter Filskick.

Du behöver fullmakt om du inte är behörig firmatecknare

Om det är någon annan än behörig firmatecknare som loggar in i e-tjänsten för att göra ansökan måste det finnas en fullmakt. Du ger fullmakt via en blankett som du bifogar i e-tjänsten när du gör ansökan.

Mer om stödet till producentorganisationer

På sidan om stödet till producentorganisationer kan du läsa om villkor och viktiga datum för stödet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast uppdaterad: 2023-06-14