Kontrollorganets utlåtande om ansökan om retroaktivt godkännande av omställning i ekologisk produktion

Den här e‑tjänsten är till för att kontrollorganen som certifierar ekologisk primärproduktion ska kunna skicka in företagens ansökningar om retroaktivt godkännande av omställning i ekologisk växtodling till oss.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Skicka in utlåtande och ansökan

Du som har handlagt ärendet på kontrollorganet ska skicka in kontrollorganets utlåtande tillsammans med producentens ansökan till Jordbruksverket. Kom ihåg att du även ska skicka in ansökningar som ni som kontrollorgan inte rekommenderar att vi ska godkänna. När du har skickat in ansökan får både kontrollorganet och sökanden en bekräftelse om att utlåtandet har kommit in till oss.

I utlåtandet ska du ange:

  • vilket kontrollorgan som skickar utlåtandet
  • vem som har granskat ansökan
  • uppgifter om den som ansökt och vissa uppgifter från ansökan
  • vilka skiften som utlåtandet gäller.

Du ska också bifoga ansökan i e-tjänsten.

Har du frågor om e-tjänsten kan du skicka dem till vår funktionsbrevlåda för regler om det ekologiska regelverket:

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-05-06

Till toppen