Logotyp Jordbruksverket

Mina undersökningar

Logga in i e-tjänsten för att lämna efterfrågade uppgifter i Jordbruksverkets undersökningar.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhålls­arbete den 22 september kl. 17‑22.

Sekretessbestämmelser

De uppgifter Jordbruksverket samlar in med stöd av lag (2001:99) om den officiella statistiken skyddas hos myndigheten av absolut sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, så kallad statistiksekretess. Från denna absoluta sekretess finns ett fåtal undantag, bland annat kan uppgifter lämnas ut för forskningsändamål om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående inte lider skada eller men. När uppgifter från Jordbruksverkets statistikverksamhet lämnas ut för forskningsändamål till en annan myndighet överförs statistiksekretessen med stöd av 11 kap. 3 § OSL till mottagande myndighet, förutsatt att uppgifterna inte omfattas av någon annan sekretessbestämmelse hos den mottagande myndigheten, se 11 kap. 8 § OSL. Av 2 kap. 1 § OSL följer att det är förbjudet för såväl myndigheter som vissa personer (som har tystnadsplikt) att röja uppgifter som är sekretessbelagda

Behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Behöver du uppdatera ditt BankID?

Du kan behöva uppdatera ditt BankID för att det ska fungera med Chrome och andra webbläsare.

Kontakta oss

Om du har frågor eller problem kan du kontakta statistikenheten.