Anmäl offentliga kontroller - visselblåsarfunktion

Här kan du som deltar i en kontroll eller arbetar på en plats där kontrollen utförs anmäla om du misstänker att kontrollen bryter mot de regler som finns.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du kan anmäla fel när det gäller offentliga kontroller inom följande områden:

  • smittor hos djur
  • djurhälsa
  • djurskydd
  • foder
  • ekologisk produktion
  • växtskydd.

Så här gör du en anmälan

Du gör din anmälan i e-tjänsten där du ska svara på ett antal frågor. Förutom att du kan välja att uppge namn och kontaktuppgifter ska du bland annat berätta om vilken överträdelse det gäller och om och var och när överträdelsen har ägt rum. Du ska ange om du har någon dokumentation och om du har rapporterat händelsen till någon annan myndighet.

Det här kan du anmäla

Du kan anmäla om du misstänker att kontrollen inte har gått rätt till, alltså att någon inte följer reglerna som gäller för offentliga kontroller. Det kan handla om

  • misstänkt korruption och mutor för att en kontroll inte ska genomföras eller rapporteras korrekt
  • slarviga eller ofullständiga kontroller
  • att brister inte påtalas
  • att myndighetens företrädare missbrukar sin tjänsteställning, inte är objektiv eller liknande.

Det här ska du inte anmäla

Om djur far illa

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagen följs och att djur har det bra. Om du tycker att djur far illa ska du kontakta din länsstyrelse.

Om du är missnöjd med något annat

Om du är missnöjd med Jordbruksverket på grund av något annat kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Anonymitet, sekretess och, tystnadsplikt

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan. Om du vill ange en e-postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig. Då kan vi kontakta dig om vi har frågor.

Sekretess och tystnadsplikt

Om du har rätt att göra en anmälan skyddas du av sekretessen. Sekretessen är till för att skydda både dig som lämnar uppgifterna och själva ärendet. Då kan inte företaget eller kontrollanten som är anmäld ge sig på dig som anmält.

Vi som arbetar med anmälningar har också tystnadsplikt och får då inte tala om vem som har använt visselblåsarfunktionen.

Det här händer med din anmälan

Din anmälan tas emot av Jordbruksverkets informationssäkerhetschef och chefsjurist. Vi utreder ärendet och det kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas vidare till Jordbruksverkets personalansvarsnämnd, att vi förändrar och förbättrar våra rutiner eller att ärendet läggs ned. Om din anmälan inte rör vårt ansvarsområde lämnar vi anmälan vidare till rätt myndighet.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din anmälan.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-02-08