Ansökan om uppdaterat eller ersatt CITES-intyg eller CITES-tillstånd

I e-tjänsten ansöker du om att få ett uppdaterat eller ersatt CITES‑intyg eller ersatt CITES-tillstånd.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Uppdaterat intyg

Med uppdatering av intyg menar vi uppdateringar till följd av ett villkor i ett befintligt CITES‑intyg, till exempel att ett djur ska märkas. Om det gäller ett uppdateringsintyg behöver du skicka in originalintyget till Jordbruksverket, 55182 Jönköping. Hänvisa till det diarienummer du får i bekräftelsen på dina ansökan om uppdatering.

När du ansöker om ett uppdaterat intyg ska du ange något av följande skäl:

  • märkning djur
  • märkning produkt
  • övrigt.

Ersättningsintyg eller ersättningstillstånd

Ersättningsintyg eller ersättningstillstånd behöver du om ditt tidigare intyg eller tillstånd har försvunnit, stulits eller förstörts. Ett tillstånd, en anmälan eller ett intyg som har försvunnit, stulits eller förstörts får bara ersättas av den myndighet som utfärdade handlingen.

När du ansöker om ersättningsintyg eller ersättningstillstånd ska du ange något av följande skäl:

  • CITES-intyg/tillstånd – har försvunnit
  • CITES-intyg/tillstånd – har stulits
  • CITES-intyg/tillstånd – har förstörts.

Kostnad och handläggningstid

Ansökan om uppdaterat eller ersatt CITES-intyg eller CITES-tillstånd kostar 350 kronor. Du betalar direkt i e-tjänsten med kort eller Swish.

Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden cirka 30 dagar. Den kan bli längre om vi behöver kompletteringar i ditt ärende. Vi arbetar så snabbt det går för att ansökningarna ska bli klara så fort som möjligt

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan logga in i e-tjänsten utan e-legitimation, men du kan då inte använda alla funktioner. Du kan till exempel inte spara en pågående registrering.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-04-03

Till toppen