FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder och ekologisk produktion

Här finns e-tjänster för vår verksamhet med försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och för ekologisk produktion.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Sök utbetalning för det beviljade FOU-projektet inom miljöförbättrande åtgärder och inom eko

När du har fått beslut om att ditt projekt har beviljats bidrag, måste du söka utbetalning. Det gör du i vår e-tjänst för FOU-projektet.

Ansök om utbetalning

I e-tjänstens första flik ”Kontaktuppgifter” ska du fylla i den begärda informationen med namn och adresser och diarienummer på ditt beslut.

På andra fliken ”Ansökan utbetalning” är det två val i en drop-down-meny — dels förskott, dels upparbetade kostnader.

  1. Du väljer menyn Upparbetade för det som du har haft kostnader på hittills under projektet. Du ska fördela kostnaderna i den enkla ekonomiska redovisning som finns i formuläret. Vi behöver däremot inget betalningsunderlag.
  2. Du väljer menyn Förskott för det resterande beloppet du har beviljats i projektet. Där finns ingen ekonomisk redovisning.

Du får disponera förskottet till och med det datum projektet ska redovisas då eventuella outnyttjade medel ska återbetalas till oss.

Redovisning av FOU-projektet

Det finns två olika datum för redovisning av projekten.

Du som är ansvarig för ett FOU-projekt som beviljats inom utlysningar för ekologisk produktion ska redovisa den 1 februari varje år, om inget annat överenskommits med Jordbruksverket.

Du som är ansvarig för ett FOU-projekt som beviljats inom utlysningar för miljöförbättrande åtgärder ska redovisa senast den 1 mars varje år om inget annat överenskommits med Jordbruksverket. Du ska lämna in en rapport för föregående års resultat. Om ditt projekt ska pågå under fler än ett år gör du en delredovisning. När projektet avslutas ska du skicka in en slutrapport med en sammanfattning. Vi kommer att publicera din slutrapport i vår databas för rapporter från försöks- och utvecklingsprojekten. 

Du ska bifoga din rapport och eventuella bilagor med den här blanketten som följebrev:

Din rapport i word- eller pdf-format ska vara tillgänglighetsanpassad.

Databasen för försöks- och utvecklingsprojekt

Läs slutrapporterna för de försöks- och utvecklingsprojekt som Jordbruksverket har finansierat.

Öppna databasen för försöks och utvecklingsprojekt

Senast granskad: 2023-10-17

Till toppen