FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder och ekologisk produktion

Här finns e-tjänster för vår verksamhet med försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och för ekologisk produktion.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Bidrag till nya FOU-projekt inom eko

Jordbruksverket har lyst ut 6 miljoner kronor för 2022-2023 för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Ansökningstiden har gått ut. Du behövde göra din ansökan senast den 17 februari 2022 för att få ta del av bidraget. Du som har ansökt får beslut i april.

Bidrag till FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder

Jordbruksverket har lyst ut 1 miljon kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Ansökningstiden har gått ut. Du behövde göra din ansökan senast den 17 februari 2022 för att få ta del av bidraget. Du som har ansökt får beslut i april.

Sök utbetalning för det beviljade FOU-projektet

När du har fått beslut om att ditt projekt har beviljats bidrag, måste du ansöka om utbetalning. Du kan ansöka om utbetalning för ditt FOU-projekt så snart som du har haft kostnader, men högst tre gånger per år.

E-tjänsten öppnar i maj 2022.

Redovisning av FOU-projektet

Det finns två olika datum för redovisning av projekten.

Du som är ansvarig för ett FOU-projekt som beviljats inom utlysningar för ekologisk produktion ska redovisa den 1 februari varje år, om inget annat överenskommits med Jordbruksverket.

Du som är ansvarig för ett FOU-projekt som beviljats inom utlysningar för miljöförbättrande åtgärder ska redovisa senast den 1 mars varje år om inget annat överenskommits med Jordbruksverket. Du ska lämna in en rapport för föregående års resultat. Om ditt projekt ska pågå under fler än ett år gör du en delredovisning. När projektet avslutas ska du skicka in en slutrapport med en sammanfattning. Vi kommer att publicera din slutrapport i vår databas för rapporter från försöks- och utvecklingsprojekten. 

Du ska bifoga din rapport och eventuella bilagor med den blanketten.

Din rapport i word- eller pdf-format ska vara tillgänglighetsanpassad.

Databasen för försöks- och utvecklingsprojekt

Läs slutrapporterna för de försöks- och utvecklingsprojekt som Jordbruksverket har finansierat.

Öppna databasen för försöks och utvecklingsprojekt

Senast granskad: 2022-04-26