Söka tillstånd för verksamhet

Du behöver tillstånd för att få driva vissa verksamheter eller för att få arbeta inom vissa områden. Enligt EU:s tjänstedirektiv ska vi som myndighet underlätta för företag att etablera sig och att utföra tillfälliga tjänster fritt inom EU. För att underlätta vid etablering listar vi de områden där vi utfärdar tillstånd och behörigheter.

Avelsorganisationer

Om din organisation eller förening vill bli en erkänd avelsorganisation eller stambokförande förening ska du ansöka om tillstånd hos oss.

Semin- och embryoverksamhet

Den som ska hantera eller sälja sperma måste söka tillstånd. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av dessa delmoment:

 • samling och behandling av sperma
 • lagring av sperma
 • distribution av sperma
 • seminering.

Även den som ska hantera eller sälja embryon måste söka tillstånd. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av följande delmoment:

 • att ta ut ägg eller embryon och behandla donator
 • att behandla embryon för färsk inläggning
 • att behandla embryon för infrysning
 • att lagra ägg eller embryon
 • att distribuera ägg eller embryon
 • att behandla mottagardjur och lägga in embryon i dessa
 • att producera embryon in vitro.

Semin- och embryoverksamhet måste övervakas av en ansvarig veterinär som ska ha gått en godkänd utbildning. Veterinären ska skicka in en ansvarsförbindelse.

Försöksdjurs­verksamhet

Du behöver tillstånd från oss för att föda upp eller använda försöksdjur. Innan du får börja med djurförsöket ska det dessutom godkännas av en djurförsöksetisk nämnd.

Därtill ska vi godkänna de anläggningar som försöksdjur vistas i. När du bygger nya anläggningar eller bygger om befintliga anläggningar ska du ansöka om förhands­godkännande av anläggningen. Sedan ska vi besiktiga och godkänna dem innan de får tas i bruk. Det gäller även om du gör någon mindre ändring på din anläggning.

Sakkunnig inom markavvattning

Det krävs behörighet för att kunna ta uppdrag som markavvattnings­­sakkunnig i miljödomstolarna. För att få behörighet ska du ha gått en godkänd utbildning i Sverige eller ett annat land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). EES omfattar alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein.

Hit skickar du din ansökan

Skicka din ansökan genom att mejla den till vår registrator.

Om det måste finnas en underskrift på blanketten ska du skicka den via post till
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Författningar

Senast granskad: 2023-04-12

Till toppen