Vägledning för kontroll av hästpass och föreningar som utfärdar hästpass

Länsstyrelserna ansvarar för att kontrollera att alla hästdjur i Sverige har pass. Kontrollen omfattar att kraven i EU:s förordning om metoder för identifiering av hästdjur är uppfyllda.

Länsstyrelserna ansvarar också för kontroll av passutfärdande organisationer som har sitt säte i länet. Här kontrollerar länsstyrelsen att organisationerna utfärdar passen till hästarna på ett korrekt sätt och att de stambokför på det sätt som framgår av de planer och riktlinjer som Jordbruksverket godkänt.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2023-11-20

Till toppen