Dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Här finns inbjudningar till och dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att nå livsmedelsstrategins mål . I seminarieserien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen. I seminarierna deltar också inbjudna gäster.

Här hittar du dokumentation från seminarierna.

Hur datadelning bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk – lunchseminarium 22 september 2022

Så utvecklar vi svenskt vattenbruk 14 juni 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 14 juni. På seminariet berättade vi om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och främja det svenska vattenbruket. Vi samtalade med representanter från Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk och sjömat om vad som krävs för att öka den svenska vattenbruksproduktionen och hur olika produktionssystem kan komplettera varandra.


Hur går det för livsmedelskedjan? 29 april 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 29 april. På seminariet berättade Camilla Burman om resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring pratade om yttre faktorers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och produktion, samt hur företagen kan öka sin motståndskraft.

Inspelning från seminariet

Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö, 18 januari 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 18 januari. På seminariet berättade Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman pratade om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Inspelning från seminariet

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? 23 november 2021

Jordbruksverket bjöd den 23 november in till ett lunchseminarium som fokuserade på hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? 21 september 2021

Jordbruksverket bjöd den 21 september in till ett lunchseminarium som fokuserade på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi fick lyssna på ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Inspelning från seminariet

Så går det för livsmedelskedjan, 1 juni 2021

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Senast granskad: 2022-01-24