Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Hitta på sidan

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjöd in till tematräffar och en nationell konferens inom livsmedelsstrategin 2020. Under 2018 och 2019 arrangerade Jordbruksverket en nationell konferens och klusterträffar runt om i Sverige.

Här hittar du dokumentation från de olika träffarna.

Nationell livsmedelskonferens 2020

Den 9 december 2020 arrangerade Jordbruksverket och Tillväxtverket den nationella konferensen ”Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin”. Utgångspunkten var frågan: Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål?

Sammanfattning av klusterträffar 2019

Hösten 2019 anordnade Jordbruksverket så kallade klusterträffar för alla som arbetar med livsmedelsstrategin på regional nivå.

Andreas Davelid, Rebecca Hymnelius och Eva Sundberg från Jordbruksverket beskriver i den här filmen sina intryck från träffarna.

I den här filmen berättar Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och några av besökarna om sina intryck från klusterträffarna.

Richard Tellström, docent i måltidskunskap, deltog vid samtliga träffar.

I filmen sammanfattar han sina intryck.

 Tillväxtverkets Anna Wikström deltog vid flera av klusterträffarna. Här är hennes intryck.

Klusterträff i Jönköping 2019

Den 3 september 2019 anordnade Jordbruksverket den första klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Östergötland

Här hittar du dokumentation från träffen i form av Powerpoints från föreläsarna, en film samt anteckningar.

Klusterträff i Umeå 2019

Den 25 september 2019 anordnade Jordbruksverket den andra klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Västernorrland

Klusterträff i Göteborg 2019

Den 9 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den tredje klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland

Klusterträff i Stockholm 2019

Den 15 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den fjärde klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Gotland
 • Södermanland

Klusterträff i Örebro 2019

Den 21 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den femte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Örebro
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Västmanland

Klusterträff i Kristianstad 2019

Den 24 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den sjätte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Skåne
 • Blekinge

Senast uppdaterad: 2021-03-30