Dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Hitta på sidan

Här finns inbjudningar till och dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin 2021

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att nå livsmedelsstrategins mål . I seminarieserien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen. I seminarierna deltar också inbjudna gäster.

Här kommer du att hitta dokumentation från seminarierna. Det första var den 1 juni 2021.

Så går det från livsmedelskedjan

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? – Lunchseminarium den 21 september 

Jordbruksverket bjuder in till ett lunchseminarium den 21 september där vi kommer att fokusera på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi kommer även att föra ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? – Lunchseminarium den 23 november 

Jordbruksverket bjuder in till ett lunchseminarium den 23 november där Sofia Blom från Jordbruksverket berättar om vår pågående utredning om proteingrödor. Därefter samtalar vi med Henrik Julin som är VD på Orkla Foods Sverige och Jan Bertoft som är generalsekreterare för Sveriges konsumenter om hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender. Vad är utmaningarna och vad är möjligheterna?

Nationell livsmedelskonferens 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket arrangerade den nationella konferensen ”Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin”.

Dokumentation från livsmedelskonferens 2020

Utgångspunkten var frågan: Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål?

Tematräffar 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjöd in till tematräffar och en nationell konferens inom livsmedelsstrategin 2020.

Klusterträffar 2019

Under 2019 arrangerade Jordbruksverket klusterträffar runt om i Sverige.

Sammanfattning av klusterträffar 2019

Hösten 2019 anordnade Jordbruksverket så kallade klusterträffar för alla som arbetar med livsmedelsstrategin på regional nivå.

Andreas Davelid, Rebecca Hymnelius och Eva Sundberg från Jordbruksverket beskriver i den här filmen sina intryck från träffarna.

I den här filmen berättar Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och några av besökarna om sina intryck från klusterträffarna.

Richard Tellström, docent i måltidskunskap, deltog vid samtliga träffar.

I filmen sammanfattar han sina intryck.

 Tillväxtverkets Anna Wikström deltog vid flera av klusterträffarna. Här är hennes intryck.

Klusterträff i Jönköping 2019

Den 3 september 2019 anordnade Jordbruksverket den första klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Östergötland

Här hittar du dokumentation från träffen i form av Powerpoints från föreläsarna, en film samt anteckningar.

Klusterträff i Umeå 2019

Den 25 september 2019 anordnade Jordbruksverket den andra klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Västernorrland

Klusterträff i Göteborg 2019

Den 9 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den tredje klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland

Klusterträff i Stockholm 2019

Den 15 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den fjärde klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Gotland
 • Södermanland

Klusterträff i Örebro 2019

Den 21 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den femte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Örebro
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Västmanland

Klusterträff i Kristianstad 2019

Den 24 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den sjätte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Skåne
 • Blekinge

Kunskapsseminarium 2019

Jordbruksverket bjöd in till ett kunskapsseminarium om hur lönsamheten och och konkurrenskraften i livsmedelskedjan kan öka.

Senast uppdaterad: