Dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin

Här finns inbjudningar till och dokumentation från aktiviteter inom livsmedelsstrategin.

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att nå livsmedelsstrategins mål . I seminarieserien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen. I seminarierna deltar också inbjudna gäster.

Här kommer du att hitta dokumentation från seminarierna. Det första var den 1 juni 2021.

Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö, 18 januari 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 18 januari. På seminariet berättade Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman pratade om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? 23 november 2021

Jordbruksverket bjöd den 23 november in till ett lunchseminarium som fokuserade på hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? 21 september 2021

Jordbruksverket bjöd den 21 september in till ett lunchseminarium som fokuserade på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi fick lyssna på ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Inspelning från seminariet

Så går det för livsmedelskedjan, 1 juni 2021

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Nationell livsmedelskonferens 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket arrangerade den nationella konferensen ”Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin”.

Dokumentation från livsmedelskonferens 2020

Utgångspunkten var frågan: Hur kan vi med gemensamma krafter ta tillvara
potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål?

Tematräffar 2020

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjöd in till tematräffar och en nationell konferens inom livsmedelsstrategin 2020.

Klusterträffar 2019

Under 2019 arrangerade Jordbruksverket klusterträffar runt om i Sverige.

Sammanfattning av klusterträffar 2019

Hösten 2019 anordnade Jordbruksverket så kallade klusterträffar för alla som arbetar med livsmedelsstrategin på regional nivå.

Andreas Davelid, Rebecca Hymnelius och Eva Sundberg från Jordbruksverket beskriver i den här filmen sina intryck från träffarna.

I den här filmen berättar Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och några av besökarna om sina intryck från klusterträffarna.

Richard Tellström, docent i måltidskunskap, deltog vid samtliga träffar.

I filmen sammanfattar han sina intryck.

 Tillväxtverkets Anna Wikström deltog vid flera av klusterträffarna. Här är hennes intryck.

Klusterträff i Jönköping 2019

Den 3 september 2019 anordnade Jordbruksverket den första klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Östergötland

Här hittar du dokumentation från träffen i form av Powerpoints från föreläsarna, en film samt anteckningar.

Klusterträff i Göteborg 2019

Den 9 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den tredje klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland

Klusterträff i Stockholm 2019

Klusterträff i Örebro 2019

Den 21 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den femte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Örebro
 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Västmanland

Klusterträff i Kristianstad 2019

Den 24 oktober 2019 anordnade Jordbruksverket den sjätte klusterträffen för att främja samverkan om livsmedelsstrategin på regional nivå.
Deltagarna kom från dessa län:

 • Skåne
 • Blekinge

Kunskapsseminarium 2019

Jordbruksverket bjöd in till ett kunskapsseminarium om hur lönsamheten och konkurrenskraften i livsmedelskedjan kan öka.

Kunskapsseminarium 2019

Senast granskad: 2022-01-24