Livsmedelsstrategi för Sverige

Livsmedelsstrategin ska leda till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Här hittar du Jordbruksverkets arbete och regeringsuppdrag inom livsmedelsstrategin.

Till toppen