Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Här finns inbjudningar till och dokumentation från vår seminarieserie Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin.

Seminarier om livsmedelsstrategin

I seminarieserien berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen, eftersom vi är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att livsmedelsstrategins mål nås.

Vi har inga seminarier inplanerade just nu.

Här hittar du dokumentation och inspelningar från tidigare seminarier:

Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen ­– lunchseminarium 25 januari 2023

Den 25 januari var det dags för 2023 års första lunchseminarium i serien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin. Då lyfte Karin Lindow, jordbrukspolitisk utredare, uppföljningen som görs av livsmedelsförluster i åtta olika branscher. Malin Fällström, kvalitets- och miljöchef Skövde slakteri, och Magnus Nilsson, VD Nyhléns och Hugosons, deltog i ett samtal om möjligheter och utmaningar med att sälja mer av hela djuret till livsmedel.

God djurvälfärd stärker konkurrenskraften – lunchseminarium 30 november 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 30 november. På seminariet berättade Helena Elofsson från Jordbruksverket om de 19 forskningsprojekt som vi delat ut medel till för att stärka djurvälfärden och konkurrenskraften på gården. Hanna Arosenius berättade om två av projekten som Gård & Djurhälsan genomfört. Mattias Espert, ordförande i Sveriges Grisföretagare, ställde frågor om hur resultaten kan omsättas i praktiken och vad som behövs för att ytterligare stärka konkurrens­kraften i svensk grisproduktion.

Hur datadelning bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk – 22 september 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium 22 september. På seminariet berättade Frida Sporre och Simon Borgmästars hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och stötta framtida datadelning mellan gårdar. Emilia Liljeström, vd på Agronod, och lantbrukaren David Brogård pratade om vad som krävs för att lantbrukare ska börja dela data och vad som är nyttan av datadelning.

Så utvecklar vi svenskt vattenbruk 14 juni 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 14 juni. På seminariet berättade vi om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och främja det svenska vattenbruket. Vi samtalade med representanter från Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk och sjömat om vad som krävs för att öka den svenska vattenbruksproduktionen och hur olika produktionssystem kan komplettera varandra.


Hur går det för livsmedelskedjan? 29 april 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 29 april. På seminariet berättade Camilla Burman om resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring pratade om yttre faktorers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och produktion, samt hur företagen kan öka sin motståndskraft.

Inspelning från seminariet

Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö, 18 januari 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 18 januari. På seminariet berättade Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman pratade om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Inspelning från seminariet

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? 23 november 2021

Jordbruksverket bjöd den 23 november in till ett lunchseminarium som fokuserade på hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? 21 september 2021

Jordbruksverket bjöd den 21 september in till ett lunchseminarium som fokuserade på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi fick lyssna på ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Inspelning från seminariet

Så går det för livsmedelskedjan, 1 juni 2021

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Senast granskad: 2022-11-16