Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin

Här finns information om kommande och genomförda seminarier i serien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin.

Seminarier om livsmedelsstrategin

I seminarieserien berättar vi om hur vårt arbete bidrar till att nå målen, eftersom vi är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vi har flera uppdrag i handlings­planerna och bidrar på olika sätt till att livsmedelsstrategins mål nås.

Kommande seminarier i serien om livsmedelsstrategin:

Så underlättar vi för ökad export utanför EU, 5 juni 2024

Jordbruksverket bjuder in till ett lunchseminarium den 5 juni om hur vi kan underlätta för ökad export utanför EU.

Här hittar du dokumentation och inspelningar från tidigare seminarier:

Så gick det för livsmedelskedjan 2016‑2022, 19 april 2024

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 19 april om hur det gick för livsmedels­kedjan under åren 2016 till och med 2022.

Vilka regler och villkor hindrar oss från att nå målen i livsmedelsstrategin? 20 februari 2024

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 20 februari om vilka regler och villkor som hindrar oss från att nå målen i livsmedelsstrategin.

Sju års främjande av ekologiska livsmedel, 8 december 2023

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 8 december om sju års främjande av ekologiska livsmedel.

Vilka förutsättningar finns för att producera gödsel­medel i Sverige? 13 oktober 2023

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 13 oktober om förutsättningar för att producera gödselmedel i Sverige. Det var även ett samtal om förutsättningar och utmaningar för en inhemsk gödselmedelsproduktion. Tyvärr hade vi tekniska problem med inspelningen, så samtalet avslutas abrupt.

Hur kan svensk fiskberedningsindustri öka sin produktion? 27 juni 2023

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 27 juni om hinder och möjligheter för att öka mottagningskapaciteten och produktionen i fiskberedningsindustrin och ett samtal om arbetet med att förbättra planeringen, öka hållbarhetsfokuset och öka landningen av fisk i Sverige.

Hur går det för livsmedelskedjan? 5 maj 2023

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 5 maj. Då berättade Camilla Burman om resultaten i Jordbruksverkets årliga rapport Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Patrik Ohlsson, bonde och Wiveca Andreasson, Atria, deltog i ett samtal om resultaten i uppföljningen och utvärderingen och nuläget i livsmedels­kedjan utifrån deras professioner.

Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen, 25 januari 2023

Den 25 januari var det dags för 2023 års första lunchseminarium i serien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin. Då lyfte Karin Lindow, jordbrukspolitisk utredare, uppföljningen som görs av livsmedelsförluster i åtta olika branscher. Malin Fällström, kvalitets- och miljöchef Skövde slakteri, och Magnus Nilsson, VD Nyhléns och Hugosons, deltog i ett samtal om möjligheter och utmaningar med att sälja mer av hela djuret till livsmedel.

God djurvälfärd stärker konkurrenskraften, 30 november 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 30 november. På seminariet berättade Helena Elofsson från Jordbruksverket om de 19 forskningsprojekt som vi delat ut medel till för att stärka djurvälfärden och konkurrenskraften på gården. Hanna Arosenius berättade om två av projekten som Gård & Djurhälsan genomfört. Mattias Espert, ordförande i Sveriges Grisföretagare, ställde frågor om hur resultaten kan omsättas i praktiken och vad som behövs för att ytterligare stärka konkurrens­kraften i svensk grisproduktion.

Hur datadelning bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk, 22 september 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium 22 september. På seminariet berättade Frida Sporre och Simon Borgmästars hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och stötta framtida datadelning mellan gårdar. Emilia Liljeström, vd på Agronod, och lantbrukaren David Brogård pratade om vad som krävs för att lantbrukare ska börja dela data och vad som är nyttan av datadelning.

Så utvecklar vi svenskt vattenbruk, 14 juni 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 14 juni. På seminariet berättade vi om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och främja det svenska vattenbruket. Vi samtalade med representanter från Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk och sjömat om vad som krävs för att öka den svenska vattenbruksproduktionen och hur olika produktionssystem kan komplettera varandra.


Hur går det för livsmedelskedjan? 29 april 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 29 april. På seminariet berättade Camilla Burman om resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Krögaren Paul Svensson och lantbrukaren Peter Borring pratade om yttre faktorers påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och produktion, samt hur företagen kan öka sin motståndskraft.

Inspelning från seminariet

Jordbrukets vattenhantering är viktig för både produktion och miljö, 18 januari 2022

Jordbruksverket bjöd in till ett lunchseminarium den 18 januari. På seminariet berättade Tomas Johansson om Jordbruksverkets arbete för att stödja en hållbar vattenhantering. Lantbrukaren Petter Ström och vattenvårdsdirektören Irene Bohman pratade om balansen mellan livsmedelsproduktion och påverkan på omgivande miljö.

Inspelning från seminariet

Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender? 23 november 2021

Jordbruksverket bjöd den 23 november in till ett lunchseminarium som fokuserade på hur snabbt livsmedelsindustrin kan ställa om produktionen för att möta nya konsumtionstrender.

Inspelning från seminariet

Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen? 21 september 2021

Jordbruksverket bjöd den 21 september in till ett lunchseminarium som fokuserade på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. Vi fick lyssna på ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.

Inspelning från seminariet

Så går det för livsmedelskedjan, 1 juni 2021

Den 1 juni bjöd Jordbruksverket in till ett digitalt lunchseminarium där vi fokuserade på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Vi fick också lyssna till ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inledde lunchseminariet.

Inspelning från seminariet

Senast granskad: 2024-05-02

Till toppen