Handläggare till djurinförselenheten

Arbetsuppgifter

Djurinförselenheten arbetar med frågor kopplade till införsel av levande djur och avelsmaterial. Enheten är drygt ett år gammal och består i dagsläget av tolv medarbetare. Nu vi vill utöka bemanningen genom att både bredda och stärka vår kompetens. Hos oss finns det stora möjligheter till utveckling, i en verksamhet under utveckling, med spännande och högaktuella frågor!

Våra frågor rör alla djurslag och alla typer av verksamheter med djur. Du kommer att ha daglig kontakt med djurhållare som antingen håller djur för hobby som sällskapsdjur och hästar, eller yrkesmässigt som lantbruks- försöks- eller djurparksdjur. Du kommer också att hjälpa privata djurhållare och verksamhetsutövare med svar på frågor om vad som gäller för att få ta in djur i landet, från alla länder i världen.

Vidare har du daglig kontakt med andra myndigheter som t.ex. Tullverket och Länsstyrelserna, samt med veterinärkliniker och branschorganisationer. I de kontakterna har du ofta en rådgivande roll, ex. som stöd till veterinärer som utfärdar djurhälsointyg inför djurs resa.

Jordbruksverkets uppdrag omfattar att se till att djur inte förs in i landet i strid mot gällande regelverk då de i sådana fall kan utgöra en risk för att sprida smittsamma sjukdomar. I dina arbetsuppgifter ingår därför att fatta beslut om vad som ska ske med djur som stoppats vid Sveriges gränser, eller påträffas i landet efter att ha förts in illegalt. Dessa ärenden är händelsestyrda och ställer krav på att du kan ta ställning under tidspress med bibehållen rättssäkerhet.

Enhetens andra ansvarsområden är av mer långsiktig, strategisk, och utredande karaktär som arbete med lagstiftning på nationell och EU-nivå. Du kommer att få samarbeta förebyggande, ibland även brottsförebyggande, med andra myndigheter nationellt och i andra länder både inom och utanför EU. Du deltar i, eller tar fram underlag till möten inom EU eller andra internationella sammanhang. Du skriver underlag till regeringskansliet eller andra myndigheter i frågor som enheten arbetar med.

Ytterligare arbetsuppgifter i din roll hos oss är handläggning av olika typer av ärenden, t.ex. ansökningar om införseltillstånd eller undantag från gällande bestämmelser.

I tjänsten förekommer resor, både i Sverige och i vissa fall till andra länder, främst inom EU.

Tjänsterna är tidsbegränsade på ett år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete på myndighet och myndighetsutövning. Du har även erfarenhet från arbete med smittsamma djursjukdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av frågor gällande införsel av djur och avelsmaterial. Det är därutöver meriterande om du har vana att kommunicera ingripande beslut. Grundläggande är att du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift, samt att du talar och skriver obehindrat på engelska.

En förutsättning är att du är stabil i dig själv, och kan bibehålla lugn och handlingsförmåga även i stressade situationer. Detta är av särskild vikt då du kommer att ställas inför att föredra och meddela mycket ingripande beslut, exempelvis beslut om att avliva djur.
Vidare är du kreativ på så vis att du har lätt för att tänka i nya banor och ser olika lösningar på problem. Denna förmåga kommer att tjäna dig väl när det kommer till organisatoriska förbättringar av t.ex. rutiner och processer. Du är samarbetsorienterad och prioriterar det gemensamma målet framför det individuella.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor vid tillsättning av båda tjänsterna.

Anställningsform

  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Löneform: Månadslön
  • Varaktighet: 6 månader eller längre
  • Arbetstid: Dagtid
  • Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
  • Antal platser: 2

Kontaktpersoner

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1750 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.

Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs

Djuravdelningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruksnäring, miljö, djurhållning och livsmedelsproduktion. Sverige har höga ambitioner inom djurskydds-, djurhälso- och smittskyddsarbetet, inte minst i syfte att verka för en låg användning av antibiotika och motverka resistensutveckling. Målet är att Jordbruksverket i samarbete med andra aktörer ska leda utvecklingen inom dessa områden.

Ansökan

  • Sista ansökningsdag: 2024-05-22
  • Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6-07782/2024

Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Till toppen