Antal nötkreatur i december 2010

Publiceringsdatum: 2011-02-25

Referensår: 2010 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2010

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 474 503 i december 2010, en minskning med 7 479 djur sedan december 2009. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 1,6 % medan antalet övriga kor ökat med närmare 3 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 8 702 djur sedan december 2009, medan antalet kalvar ökat med 1 077 djur.

Hitta på sidan

Till toppen