Höstsådda arealer 2011

Publiceringsdatum: 2011-11-30

Referensår: 2011 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höstvetearealen halverad i västra Sverige

Framförallt i de sydvästra delarna av landet har ihållande regnväder under hösten medfört att marken inte har kunnat brukas inför höstsådden. I Hallands och Västra Götalands län har endast knappt hälften av den normala sådden av höstvete kunnat genomföras och i Värmlands län minskade höstvetearealen med 65 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Totalt i landet såddes 288 100 hektar höstvete, vilket är 19 % mindre än förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 14 %.

Även råg- och rågvetearealen halverad i Västsverige

Årets höstsådda rågareal uppgår totalt till 22 600 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. I Västra Götalands län halverades rågarealen. Den höstsådda rågvetearealen fortsatte att minska och uppgår på riksnivå till 21 700 hektar i år, en minskning med 19 % jämfört med förra året. I Hallands län var minskningen 65 % och i Västra Götalands län minskade rågvetearealen med 43 % jämfört med fjolåret.

Höstkornarealen minskade

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. Förra året bröts dock trenden och i år minskade arealen ytterligare till 8 500 hektar, vilket är 36 % mindre än förra hösten.

Höstrapsen i nivå med förra höstens areal

Den här hösten har det såtts 62 000 hektar höstraps. Det är i stort sett i nivå med förra årets areal. I Skåne har höstrapsarealen minskat, medan den har ökat något i flertalet av de övriga länen.

Ihållande regn under sensommaren i Västsverige

I sydvästra Sverige kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde problem med bärigheten när marken skulle bearbetas och en betydande del av den planerade sådden blev därför inte av.

Hitta på sidan

Till toppen