Publiceringsplan för officiell statistik

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik

Kommande publiceringar

Här nedan listar vi alla statistikrapporter som kommer att publiceras under året.

Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2024. Preliminär statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2024-05-16
 • ProduktkodJO0610
  Trädgårdsodlingens produktion 2023
  ÄmnesordAreal, Odling, Skörd, Struktur, Sysselsättning, Trädgård
  Datum2024-05-30
 • ProduktkodJO0401
  Sysselsättning i jordbruket 2023
  ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning
  Datum2024-06-04
 • ProduktkodJO0108
  Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2023
  ÄmnesordFöretag, Struktur
  Datum2024-06-11
 • ProduktkodJO0602
  Normskördar 2024
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2024-06-12
 • ProduktkodJO0204
  Jordbrukarhushållens inkomster 2022
  ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning
  Datum2024-06-14
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:04
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-06-14
 • ProduktkodJO0608
  Skörd för ekologisk och konventionell odling 2023
  ÄmnesordEkologiskt, Odling, Skörd
  Datum2024-06-17
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:04
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-06-17
 • ProduktkodJO0601
  Viltskador i lantbruksgrödor 2023
  ÄmnesordAreal, Odling, Skörd
  Datum2024-06-18
 • ProduktkodJO0109
  Heltidsjordbruket i Sverige 2023
  ÄmnesordAreal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättning
  Datum2024-06-18
 • ProduktkodJO0115
  Ekologisk djurhållning 2023
  ÄmnesordDjur, Ekologiskt
  Datum2024-06-20
 • ProduktkodJO0609
  Ekologisk animalieproduktion 2023
  ÄmnesordDjur, Ekologiskt
  Datum2024-06-27
 • ProduktkodJO0117
  Trädgårdsodlingens struktur 2023
  ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning, Trädgård
  Datum2024-07-04
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:05
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-07-08
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:05
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-07-09
 • ProduktkodJO1901
  Jordbruksstatistisk sammanställning 2023
  ÄmnesordAreal, Djur, Ekonomi, Struktur, Trädgård
  Datum2024-08-12
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:06
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-08-14
 • ProduktkodJO1201
  Vattenbruk 2023
  ÄmnesordVattenbruk
  Datum2024-08-15
 • ProduktkodJO0605
  Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2024
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2024-08-16
 • ProduktkodJO1002
  Priser på jordbruksmark 2023
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-08-23
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:06
  ÄmnesordPriser och prisindex
  Datum2024-09-02
 • ProduktkodJO0118
  Trädgårdsodlingens växthus 2023
  ÄmnesordTrädgård
  Datum2024-09-12
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:07
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-09-13
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:07
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-09-16
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2023
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2024-10-03
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:08
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-10-11
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:08
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-10-15
 • ProduktkodJO0103
  Lantbrukets djur i juni 2024
  ÄmnesordDjur
  Datum2024-10-15
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2024. Slutlig statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2024-10-22
 • ProduktkodJO0202
  Jordbruksekonomiska undersökningen 2014 - 2022, nyckeltal och standardiserade intäkter
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2024-10-23
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2023
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2024-10-24
 • ProduktkodJO0119
  Trädgårdsodlingens fruktträd 2023
  ÄmnesordAreal, Odling, Trädgård
  Datum2024-11-07
 • ProduktkodJO0106
  Jordbruksföretag och företagare 2024
  ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning
  Datum2024-11-12
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-11-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-11-15
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2024. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2024-11-15
 • ProduktkodJO0112
  Bevattning och dränering av jordbruksmark 2023
  ÄmnesordAreal, Övrigt
  Datum2024-11-20
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2024
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2024-11-29
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2023-2024
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2024-12-05
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2024. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2024-12-06
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2023
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2024-12-10
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2024. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2024-12-13
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2024-12-13
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2024-12-16

Senast publicerade rapporter

Här nedan listar vi de fem senast publicerade statistikrapporterna.

Sortera listan efter:

Du kan söka bland alla publicerade rapporter i vår sökfunktion.

Till toppen