Publiceringsplan för officiell statistik

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2022
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2023-10-05
 • ProduktkodJO0103
  Lantbrukets djur i juni 2023. Preliminär statistik
  ÄmnesordDjur
  Datum2023-10-12
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:08
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-10-13
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:08
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-10-16
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2022
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2023-10-24
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-11-15
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2023. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-11-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-11-17
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2023
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2023-11-30
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2022–2023
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2023-12-05
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2023. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2022
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2023-12-08
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2023. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-12-13
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-12-15
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-12-15