Publiceringsplan för officiell statistik

Hitta på sidan

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 09:30 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2021. Slutlig statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2021-10-19
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2020
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2021-10-20
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-11-12
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-11-15
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-11-15
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2021
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2021-11-30
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2020–2021
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2021-12-02
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2021. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2020
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2021-12-09
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-12-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-12-16
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2021-12-16
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-12-17

Senast uppdaterad: