Publiceringsplan för officiell statistik

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling för 2021–2022
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2023-02-09
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:12
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-02-10
 • ProduktkodJO0111
  Antal nötkreatur i december 2022
  ÄmnesordDjur
  Datum2023-02-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:12
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-02-15
 • ProduktkodJO0202
  Jordbruksekonomiska undersökningen 2021
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2023-02-24
 • ProduktkodJO1003
  Arrendepriser på jordbruksmark 2022
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-02-28
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:01
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-03-10
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:01
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-03-15
 • ProduktkodJO0103
  Antal får i december 2022
  ÄmnesordDjur
  Datum2023-03-15
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion av animalier. Preliminära uppgifter 2022
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2023-03-17
 • ProduktkodJO0607
  Skörd av trädgårdsväxter 2022
  ÄmnesordAreal, Odling, Skörd, Trädgård
  Datum2023-03-28
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:02 och regionalt fördelad statistik 2022
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-04-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:02
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-04-17
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2022. Slutlig statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-04-21
 • ProduktkodJO0601
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:03
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-05-12
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:03
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-05-15
 • ProduktkodJO0114
  Ekologisk växtodling 2022
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2023-05-16
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2023. Preliminär statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2023-05-24
 • ProduktkodJO0602
  Normskördar 2023
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-06-12
 • ProduktkodJO0204
  Jordbrukarhushållens inkomster 2021
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2023-06-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:04
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-06-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:04
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-06-16
 • ProduktkodJO0115
  Ekologisk djurhållning 2022
  ÄmnesordDjur, Ekologiskt
  Datum2023-06-20
 • ProduktkodJO0608
  Skörd för ekologisk och konventionell odling 2022. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
  ÄmnesordEkologiskt, Odling, Skörd
  Datum2023-06-21
 • ProduktkodJO0609
  Ekologisk animalieproduktion 2022
  ÄmnesordAnimalieproduktion, Ekologiskt
  Datum2023-06-29
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:05
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-07-06
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:05
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-07-07
 • ProduktkodJO1901
  Jordbruksstatistisk sammanställning 2023
  ÄmnesordÖvrigt
  Datum2023-08-10
 • ProduktkodJO0605
  Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2023
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-08-14
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:06
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-08-18
 • ProduktkodJO1002
  Priser på jordbruksmark 2022
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-08-24
 • ProduktkodJO1201
  Vattenbruk 2022
  ÄmnesordEkonomi, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk
  Datum2023-08-31
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:06
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-09-01
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:07
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-09-15
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:07
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-09-15
 • ProduktkodJO0202
  Jordbruksekonomiska undersökningen 2014 - 2021, nyckeltal och standardiserade intäkter
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2023-09-27
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2022
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2023-10-05
 • ProduktkodJO0103
  Lantbrukets djur i juni 2023. Preliminär statistik
  ÄmnesordDjur
  Datum2023-10-12
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:08
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-10-13
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:08
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-10-16
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2022
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2023-10-24
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-11-15
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2023. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-11-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-11-17
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2023
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2023-11-30
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2022–2023
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2023-12-05
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2023. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2022
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2023-12-08
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2023. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2023-12-13
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2023:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2023-12-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2023-12-15

Senast uppdaterad: 2022-01-10