Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Publiceringsplan för officiell statistik

Hitta på sidan

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 09:30 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • Produktkod
  Jordbruksstatistisk sammanställning 2021
  ÄmnesordÖvrigt
  Datum2021-08-16
 • Produktkod
  Långa tidsserier – Basstatistik om jordbruket åren 1866–2020
  ÄmnesordÖvrigt
  Datum2021-08-16
 • ProduktkodJO0605
  Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2021
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-08-17
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:06
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-08-18
 • ProduktkodJO0609
  Ekologisk animalieproduktion 2020
  ÄmnesordAnimalieproduktion, Ekologiskt
  Datum2021-08-19
 • ProduktkodJO1002
  Priser på jordbruksmark 2020
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-08-27
 • ProduktkodJO1201
  Vattenbruk 2020
  ÄmnesordEkonomi, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk
  Datum2021-08-31
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:06
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-09-03
 • ProduktkodJO0203
  Trädgårdsundersökningen 2020. Kvantiteter och värden avseende 2020 års produktion
  ÄmnesordEkonomi, Trädgård
  Datum2021-09-07
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:07
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-09-17
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:07
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-09-17
 • ProduktkodJO0202
  Jordbruksekonomiska undersökningen 2014–2019, nyckeltal och standardiserade intäkter
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2021-10-01
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2020
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2021-10-05
 • ProduktkodJO0103
  Lantbrukets djur i juni 2021
  ÄmnesordDjur
  Datum2021-10-14
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:08
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-10-15
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:08
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-10-15
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2021. Slutlig statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2021-10-19
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2020
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2021-10-20
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-11-12
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-11-15
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-11-15
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2021
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2021-11-30
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2020–2021
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2021-12-02
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2021. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2020
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2021-12-09
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2021-12-14
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2021-12-16
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet, års- och månadsstatistik – 2021:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2021-12-16
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2021-12-17

Senast uppdaterad: 2020-09-15

Denna modul visas endast online