Publiceringsplan för officiell statistik

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0602
  Normskördar 2022
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-06-10
 • ProduktkodJO0204
  Jordbrukarhushållens inkomster 2020
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2022-06-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:04
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-06-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:04
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-06-17
 • ProduktkodJO0115
  Ekologisk djurhållning 2021
  ÄmnesordDjur, Ekologiskt
  Datum2022-06-21
 • ProduktkodJO0608
  Skörd av ekologisk och konventionell odling 2021. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall
  ÄmnesordEkologiskt, Odling, Skörd
  Datum2022-06-22
 • ProduktkodJO0609
  Ekologisk animalieproduktion 2021
  ÄmnesordAnimalieproduktion, Ekologiskt
  Datum2022-06-30
 • ProduktkodJO1901
  Jordbruksstatistisk sammanställning 2022 med data om livsmedel - tabeller
  ÄmnesordÖvrigt
  Datum2022-07-05
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:05
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-07-08
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:05
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-07-08
 • ProduktkodJO0605
  Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2022
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-08-11
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:06
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-08-19
 • ProduktkodJO1201
  Vattenbruk 2021
  ÄmnesordEkonomi, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk
  Datum2022-08-26
 • ProduktkodJO1002
  Priser på jordbruksmark 2021
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-08-26
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:06
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-09-02
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:07
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-09-16
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:07
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-09-16
 • ProduktkodJO0202
  Jordbruksekonomiska undersökningen 2014 - 2020, nyckeltal och standardiserade intäkter
  ÄmnesordEkonomi, Företag
  Datum2022-09-27
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2021
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2022-10-06
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:08
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-10-14
 • ProduktkodJO0103
  Lantbrukets djur i juni 2022
  ÄmnesordDjur
  Datum2022-10-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:08
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-10-14
 • ProduktkodJO0104
  Jordbruksmarkens användning 2022. Slutlig statistik
  ÄmnesordAreal, Odling
  Datum2022-10-20
 • ProduktkodJO1302
  Djurhälsa år 2021
  ÄmnesordDjur, Övrigt
  Datum2022-10-25
 • ProduktkodJO0106
  Jordbruksföretag och företagare 2022
  ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning
  Datum2022-11-10
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:09
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-11-11
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:09
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-11-15
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022. Preliminär statistik för riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-11-15
 • ProduktkodJO0110
  Höstsådda arealer 2022
  ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling
  Datum2022-11-30
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2021-2022
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2022-12-06
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2022. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2021
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2022-12-09
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-12-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-12-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-12-16

Senast uppdaterad: 2022-01-10