Kunskapsunderlag och rapporter

Här finns rapporter och andra kunskapsunderlag som bland annat handlar om livsmedelsberedskap.

Sveriges livsmedelsberedskap ska byggas upp igen

Livsmedelsförsörjningen är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Jordbruksverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att stärka Sveriges beredskap för att alla ska ha tillgång till mat även vid kris och krig.

Sveriges livsmedelsberedskap ska byggas upp igen. Mellan åren 2021 och 2023 har Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetat med en rad regeringsuppdrag inom ramen för uppbyggnaden av det civila försvaret.

Uppdragen har levererats till regeringen.

Jordbruksverkets regeringsuppdrag inom civilt försvar

Information om våra övriga uppdrag inom civilt försvar finns på sidan om Regeringsuppdrag.

Övriga rapporter och kunskapsunderlag

Kraftsamling - politisk inriktning för Sveriges beredskap

Den 19 december 2023 presenterade Försvarsberedningen sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt försvar, ska utvecklas framöver. Här har livsmedels- och dricksvattenförsörjning en viktig roll.
Förslagen finns samlade i rapporten Kraftsamling och budskapet från politiken är tydligt: det är dags för handling!

Handlingskraft – planeringsförutsättningar för civilt försvar

För att planeringen för totalförsvaret ska hänga ihop är det viktigt att alla utgår från samma antaganden. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har därför tagit fram planeringsunderlag med 6 fokusområden som bedöms som särskilt viktiga att börja med.
Handlingskraft ger information om vad både det militära och det civila försvaret ska planera för. Innehållet kan även vara relevant för andra aktörer inom livsmedelssektorn.

Lärdomar och förslag utifrån coronapandemin

Livsmedelsverket och Jordbruksverket lämnade 2021 in en rapport till regeringen om lärdomar och förslag utifrån coronapandemin. Pandemin har bland annat synliggjort behovet av att planera för hög personalfrånvaro, för störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion.

Senast granskad: 2024-03-27

Till toppen